телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Нови психоактивни вещества

Нови психоактивни вещества

Ако съдържанието на нашия сайт и услугите, които предоставяме, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

Новите психоактивни вещества (НПВ) включват много широк кръг наркотици от различни групи, които не са обхванати от международните механизми за контрол (Конвенциите на ООН). В повечето случаи под термина „нов“ се разбира вещество, което отскоро се разпространява на пазара за наркотици и с което отскоро се злоупотребява, а не вещество, което наскоро е било създадено.

Още през 90-те години на ХХ век започват да се появяват така наречените „дизайнерски наркотици“, които са синтезирани с цел да се заобиколи законът. Това означава, че химическата структура на вече забранени вещества се променя така, че да се получи ново, легално вещество. По-късно навлизат в употреба и наименованията „легални наркотици“ и „лабораторни химикали“.

Често пъти в разговорите новите психоактивни вещества се обсъждат като един клас наркотици, което е твърде опростено, тъй като става дума за много голям брой разнообразни вещества с различна фармакология. В края на 2018 г. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) наблюдава 731 НПВ, сред които има синтетични канабиноиди, стимуланти, опиоиди, халюциногени и други.

Голяма част от НПВ вече са забранени от националните законодателства на различни държави, включително и от българското.

Най-голямата опасност от употребата на нови вещества е липсата на почти всякаква информация за тях. Огромна част не са били изследвани върху хора, а много от тях не са били изследвани дори върху животни. Това прави почти невъзможно да се предвидят рисковете и ефектите им върху употребяващите.

Макар статистиката да не показва широко разпространение на употребата на НПВ сред населението в Европа, доста от тях вече са свързани с множество смъртни случаи в различни държави. Други рискове (според вида на веществото) са увреждане на различни органи и системи в тялото, увреждане на психичното здраве, развитие на зависимост.