BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

В помощ на учителя

В последните над 20 години употребата на наркотици и алкохол постоянно набираше скорост и вече представлява сериозна заплаха за цялото общество. Този проблем засяга не само хората, които употребяват психоактивни вещества (алкохол и наркотици), но и техните семейства, близки, социалната им среда.

Най-често първият сблъсък с веществата се случва в именно в училищна възраст, когато младите хора имат нуждата да експериментират, да бъдат забелязани, подкрепяни и насърчавани. Често пъти употребата започва и когато детето се опитва да избяга от или да реши някакъв проблем. В този период младежите лесно намират наркотиците, смятайки че от тях ще получат това, което им липсва. Именно поради тази причина вие наравно с родителите носите отговорност и можете да бъдете полезни за предотвратяването и ограничаването на последиците, породени от употребата на наркотици или алкохол.

Следващите редове могат да ви помогнат в това да бъдете информирани, подготвени и запознати с основните сигнали, които биха могли да изразяват проблемна употреба на психоактивни вещества.