Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Контакти

(Само по административни въпроси)

Сдружение „АРЗ Солидарност”

Тел.: 02-971-99-20
email: info [AT] solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org/

Директор на "Солидарност": Светослав Кирилов