телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Проекти

От началото на съществуването си Асоциация „Солидарност” (https://www.solidarnost-bg.org/) реализира следните проекти и инициативи:

 • Психосоциална рехабилитация в изпълнение на дейностите за 2020 г. по Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.), финансирана от Министерство на здравеопазването чрез Национален център по обществено здраве и анализи (https://ncpha.government.bg/bg/).
 • Проект "Да запазим общността в условия на социална изолация", 2020-2021 г., финансиран от Програма "Кризата като възможност" на Столична община (https://www.sofia.bg/), администрирана от Асоциация за развитие на София (https://www.sofia-da.eu/).

 

 • Проект "Онлайн програма за превенция на рецидив на зависимостта - е-Превенция на зависимостта "Солидарност"", 2020-2021 г., финансиран от Renovabis, Германия (https://www.renovabis.de/).

 • Психосоциална рехабилитация на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, финансирана през 2020 г. от Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" чрез Национален център по обществено здраве и анализи (https://ncpha.government.bg/bg/).
 • Проект "Професионална помощ за зависими хора", 2019-2020 г., финансиран от Renovabis, Германия (https://www.renovabis.de/).
 • Проект "Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines", 2016-2018 г., финансиран от Програма "Еразъм +".

В рамките на този проект бяха създадени три учебни програми за обучения. Те са на разположение за последваща и повторна употреба от Информационните линии за наркотиците и алкохола, както и от сходни услуги, и могат да се използват безплатно по силата на Отворен лиценз/Open License.

Учебна програма за превенция на синдрома на професионалното прегаряне - български превод; на английски език

Учебна програма за нови психоактивни вещества (НПВ) - български превод; на английски език

Учебна програма за проблемна употреба на вещества, съпътствана от проблеми с психичното здраве (двойна диагноза) - български превод; на английски език

 • Проект "Достъп до медицински услуги на социално слаби хора, засегнати от наркотична и/или алкохолна зависимост", 2017 г., финансиран от Международен женски клуб-София (https://iwc-sofia.org/).
 • Проект "Подкрепа за социално слаби хора в дневна рехабилитационна програма "Солидарност", които са зависими към наркотици и алкохол", 2016 г., финансиран от Международен женски клуб-София (https://iwc-sofia.org/).
 • Проект "Рехабилитация на зависими хора - Солидарност", 2015-2017 г., финансиран от Renovabis, Германия (https://www.renovabis.de/).
 • Проект "Drug Helplines, Online and Interactive", 2013-2015 г., финансиран от ЦРЧР (http://www.hrdc.bg/), Секторна програма „Леонардо да Винчи“.

По време на партньорството “Drug Helplines, online and interactive” (DHOI), финансирано от Програма „Обучение през целия живот“, бяха създадени Насоки за работа със социалните медии. Насоките могат свободно да бъдат използвани от всеки, но молбата ни е да споменавате FESAT (www.fesat.org, European Foundation of Drug Helplines)/DHOI като източник.

За повече информация относно насоките или проекта, моля, изпратете имейл на info[at]fesat.org. За ефективна работа със социалните медии бяха създадени План за стратегия за социалните медии (бланка), както и два Инструмента за планиране на работата със социалните медии. Също така, можете да гледате Уебинара (https://www.youtube.com/watch?v=P2UQ49qQsWI) за резултатите от проекта DHOI, който бе проведен на 11.05.2015 г. в Брюксел, Белгия.

 • Психосоциална рехабилитация на зависими хора 2011-2018 г. – проектите са финансирани от Националната стратегия за борба с наркотиците на Министерството на здравеопазването чрез Национален център по наркомании.
 • Проект "Drug prevention and education among young people through social networking", 2013-2014 г., финансиран от Европейската комисия и Фондация "Тримбос Институт"-Холандия (http://www.trimbos.org/).
 • Стабилизация и мотивация за лечение 2013-2014 г. - проектът е финансиран от фондация в частна полза Futur 21 (http://futur21.eu/).
 • Стъпки в самостоятелна посока 2011 г. - проектът е финансиран от SOS детски селища Дания, с финансови средства, предоставени от Фондация Велукс.
 • Подготовка за професионална реализация и родителстване 2011 г. – проектът е финансиран от фондация в частна полза Futur 21 (http://futur21.eu/).
 • Проект „Да поговорим трезво за алкохола” за превенция на употребата на алкохол сред тийнейджъри, 2011 г., в партньорство със Съюз на пивоварите в България.
 • Проект "Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване. Леонардо мобилност 2009 - 2011", финансиран от ЦРЧР (http://www.hrdc.bg/), Секторна програма „Леонардо да Винчи“.
 • Проект „Establishing a Bulgarian Drugs Helpline and Interactive Information Website“ по програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Кралство Холандия (2008 -2010 г.).
 • Проект "Аз не пуша, докато се храня", 2009 г., финансиран от Министерство на здравеопазването.
 • Прилагане модела "терапевтична общност" в отворена (нерезидентна) програма за рехабилитация на зависими 2009 г. – финансиран от Националната стратегия за борба с наркотиците на Министерството на здравеопазването чрез Национален център по наркомании.
 • Образователна инициатива за родители и близки на зависими хора „Знанието спасява! Изпреварете уроците на улицата”, 2008 г. – финансирана от българския бизнес и българските медии.
 • Проект "European Companionship in Еducation, training by travel" (http://www.ecett.eu/) като партньори на asbl Trempoline - Белгия (http://www.trempoline.be/) по програма "Леонардо да Винчи”(2006-2008 г.)
 • Проект „Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на зависими“ – финансиран от фондация „Лале” (http://www.tulipfoundation.net/). Проектът беше отличен с наградата „Проект на годината 2007”.
 • Инсталация и дебат в Червената къща на тема „Не!зависимост – непознатият Аз на зависимите” (2007 г.).
 • Проекти „Посланици на надеждата” 2006 г. и „Посланици на надеждата 2” 2007 г. – финансирани от Националната стратегия за борба с наркотиците на Министерството на здравеопазването чрез Национален център по наркомании.
 • Инициатива „Посланици на надеждата”, в рамките на която са осъществени няколко благотворителни изложби в България и Белгия (2004-2007 г.).