телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Предпазване при употреба

Ако съдържанието на нашия сайт и услугите, които предоставяме, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

Начини за употреба на психоактивни вещества

Най-разпространените начини за прием на психоактивни вещества са:

 • поглъщане;
 • пушене;
 • смъркане;
 • инжектиране.

От всички тях инжектирането крие най-много рискове.

Рискове при инжектиране

Инжектирането при употреба на психоактивни вещества крие следните рискове:

 • инфекции – ХИВ вирус (причина за СПИН), вирусни хепатити (В, С), сифилис;
 • бактериални инфекции;
 • свръхдоза;
 • увреждане на вените.

Възможности за предпазване при употреба на психоактивни вещества

Употребата по какъвто и да е начин на което и да е психоактивно вещество крие някакви рискове. Настоящите насоки целят да намалят възможните рискове, но не могат да ги премахнат напълно.

При инжектиране (венозна употреба)

 • Не е възможно да бъдат избегнати всички рискове при венозна употреба, но е възможно те да бъдат намалени. Въздържането от венозна употреба значително намалява вероятността от свръхдоза, намалява щетите върху тялото и възможността за инфекции от ХИВ, хепатит или други.
 • Ако изброените рискове не са достатъчни да ви откажат от венозната употреба, добре е да спазвате някои важни техники (правила) за по-безопасно инжектиране.

Правила за по-безопасно инжектиране

 • Не ползвайте чужди инструменти за употреба – игли, спринцовки, капачки, лъжици, филтри и памучета, както и не предоставяйте своите за чужда употреба.
 • За да бъде намален рискът от инфекции, пазете своите инструменти за употреба далеч от досег с чужди.
 • Преди и след употреба измивайте всички инструменти, които ще ползвате пак, със спирт или с гореща вода, като иглите и спринцовките ползвайте само веднъж.

Свръхдоза

Не смесвайте при употреба различни психоактивни вещества. Много често смъртта от свръхдоза е причинена именно от подобни комбинации. Пазете се особено от смесването на седативни вещества – алкохол, диазепам (или други бензодиазепини), зопиклон, метадон и хероин.

Трудно е да бъде преценен правилно рискът при смесване на вещества, ако едното е погълнато, а другото се приеме венозно. При поглъщане ефектът се усеща след часове (от половин до 4 часа). Очакваният ефект през това време зависи от много фактори. Инжекционният прием в такъв момент може да е причина за свръхдоза. Комбинирането на депресанти (хероин, алкохол, метадон, бензодиазепини) със стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази) също носи големи рискове за здравето.

Ако сте наясно какъв толеранс сте развили към употребяваното вещество, имайте предвид, че обичайната ви доза също може да е причина за свръхдоза. За ефекта от дозата имат значение два фактора. Първият е промяна в чистотата на веществото и вторият е промяна на контекста (мястото на употреба, психичното състояние).

Ако не сте сигурни в чистотата на веществото, което искате да употребите, можете да опитате малко количество и да изчакате, за да видите какъв ефект ще има. Тази предпазна мярка може да намали риска от свръхдоза или други негативни последици за здравето (физическо и психично), ако чистотата на веществото се окаже неочаквано висока.

Важно е при употреба на психоактивни вещества да не сте сам.  Ако с вас има човек, той може да ви окаже първа помощ в случай на свръхдоза или проява на други негативни ефекти.

Бактериални инфекции

Не може да се направи много за предпазване от подобни инфекции. Бактериите са навсякъде около нас. Водата, инструментите, ръцете и кожата на мястото на убождане не са стерилни, само спринцовката и иглата след изваждане от опаковката са стерилни. В аптеките се продава вода за инжектиране, която също е стерилна.

Преди убождане мястото, където ще се случи то, може да бъде изтрито с алкохолна кърпичка.
Имайте предвид, че в минералната вода, закупена от магазина, е възможно да има повече бактерии, отколкото в чешмяната.

Стерилни комплекти за инжектиране можете да получите безплатно от организациите, работещи в сферата на намаляване вредите от употребата, които предлагат услуги в някои градове на страната (Подвижни кабинети за работа с употребяващи (аутрич)).