телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

За пациенти на метадон и техните близки

Ако съдържанието на нашия сайт и услугите, които предоставяме, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

В България функционират 30 програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти (към края на 2017 г.). Местата за лечение с препаратите метадон, субститол и бупренорфин в тях са малко над 4000, като заети са над 3200.

За зависимите, които възнамеряват да постъпят в такава програма или които вече са започнали поддържащо лечение, както и за техните близки, е добре да се информират какви са стандартите за лечение, които трябва да се спазват във всяка една програма, без значение дали е държавна, общинска или частна.

Тези стандарти дават яснота по отношение на много въпроси, като например:

  • целите и принципите на лечението;
  • индикациите и контраиндикациите за лечение;
  • какво представлява детоксификацията с опиеви агонисти и агонист-антагонисти;
  • кои са етапите и фазите на лечението;
  • какви процедури, стратегии и интервенции са включени в лечението;
  • какви са критериите за преминаване в следващи фаза или етап;
  • как става дозирането на медикамента;
  • как става изписването от програмата;
  • какви са правилата при различни ситуации;
  • какви са изискванията към лечебните заведения, осъществяващи лечебни програми с опиеви агонисти и агонист-антагонисти.

За пълната информация можете да се запознаете с Наредба за изменение на Наредба 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, издадена от Министерство на здравеопазването, тук .

Допълнителна информация за това как е най-добре да протича лечението в поддържащите и субституиращи програми можете да намерите в „Насоки за добра практика в субституиращото лечение” .

Полезни препоръки за лечението конкретно с метадон можете да намерите и в материала на д-р Радослав Борисов тук .

Списък с програмите за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти у нас тук.