телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Рискове при употреба на наркотици

Ако съдържанието на нашия сайт и услугите, които предоставяме, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

Дори еднократната употреба на каквото и да е психоактивно вещество (наркотик, алкохол) крие някакви рискове. Те могат да бъдат свързани със:

 • самото психоактивно вещество – вид, количество, начин и честота на прием, начин на въздействие;
 • самия човек – физическото и психично състояние, в което се намира той;
 • средата (обкръжението), в което се намира човекът в момента на употреба.

Употребата на наркотици и алкохол може да има последствия както върху тялото и психиката, така и върху социалното функциониране на човека.

Особено голям риск представлява комбинирането на две или повече психоактивни вещества.

Всяко едно от тези вещества носи своите собствени рискове за употребяващия. При тяхното комбиниране рисковете се увеличават, тъй като ефектите на веществата взаимно се усилват и понякога могат да бъдат непредвидими.

Тяло и рискове при еднократна употреба

 • Eдин от най-големите рискове при еднократна употреба е рискът от свръхдоза, чийто последствия могат да бъдат фатални.
 • Често се случва хора, които са употребили някакво вещество, да станат жертва на опасни инциденти. В тези моменти употребилият може да загуби представа за време и пространство, да страда от забавени реакции, да загуби съзнание, да изпадне в състояние, в което изобщо да няма допир с реалността. Така стават катастрофи, наранявания от падане, от боравене с машини и оръжие, възможни са и самоубийства.
 • Дори при еднократна венозна употреба на наркотик има риск от заразяване с кръвно преносими инфекции като СПИН, хепатити В и С, сифилис.
 • Хората, които страдат от някакви заболявания (например сърдечно-съдови), са в особено голям риск. Дори при еднократна употреба на някои от наркотиците състоянието им може много да се влоши.
 • Допълнителен риск носят възможните примеси. В повечето случаи наркотиците, които се продават на улицата, са смесени с различни вещества, за да се получи по-голямо количество. Никой употребяващ не може да знае със сигурност какви са тези примеси и дали са потенциално опасни.
 • Поради наличието на примеси, никога не може да се знае със сигурност каква е чистотата на закупеното вещество. Ако тя е по-висока от обикновено, лесно може да се предозира.
 • Има много случаи, в които веществото въобще не е това, за което се продава. Само един пример за това е продажбата на PMA и PMMA вместо екстази. Тези две вещества са изключително опасни и употребата им може да има фатални последици.
 • Рисковете за жените са по-високи. Обикновено те имат по-ниска телесна маса, по-малък черен дроб, пропорционално на телесната си маса и по-висок процент мазнини. Това на практика означава, че дадено количество психоактивно вещество (включително и алкохол) ще има по-силен ефект върху жена, отколкото върху мъж.
 • На улицата и в интернет се продават много голям брой нови (дизайнерски) наркотици. Огромната част от тях никога не са били изследвани или прилагани върху хора, преди продажбата им да започне. Употребата им крие разнообразни рискове, включително и риск от смърт.

Тяло и рискове при редовна употреба

 • При редовна употреба различните наркотици предизвикват увреждания на различни органи и системи – мозък и нервна система, черен дроб, бели дробове, стомах, бъбреци, сърце, кръвоносна система.
 • При редовна употреба рискът от свръхдоза или инцидент нараства.
 • Възможността за заразяване от и развитие на инфекции се увеличава.
 • Има опасност от задълбочаване и изостряне на предшестващи физически и психически заболявания.
 • Редовната употреба на някои психоактивни вещества може да доведе до тежка физическа зависимост.

Психика

 • Психоактивните вещества въздействат пряко върху мозъка и могат да предизвикат увреждания, понякога необратими, които да доведат до дълготрайни нарушения в съзнанието и психиката.
 • Употребата на някои психоактивни вещества може да доведе до депресия, параноя, психоза, агресивно поведение.
 • Има риск да възникнат затруднения с концентрацията, паметта, способностите за добра преценка и взимане на решения.
 • При някои хора съществува опасност от отключване на психични заболявания.
 • При хора, които вече страдат от някакво психично заболяване, употребата на психоактивни вещества може да задълбочи симптомите.
 • Много от наркотиците могат да доведат до тежка психическа зависимост.

Социално функциониране

 • Дори еднократната употреба може да доведе до някакви проблеми със семейство, приятели, в работа или в училище, със закона.
 • Редовната употреба на и зависимостта към психоактивни вещества обикновено води до значителни промени в начина на живот и влошаване на качеството му.
 • Има риск от ограничаване на приятелския кръг само до други употребяващи.
 • Могат да се появят трудности в общуването със семейство и близки, приятели, дори до прекъсване на всякакъв контакт.
 • Често възникват проблеми във всички видове социални контакти.
 • Обикновено изникват трудности с работата, училището, университета.
 • Има риск от сблъсъци със закона.
 • При зависимост има опасност от загуба на уменията за общуване със здрави, неупотребяващи хора и от изолация от обществото.