телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Независимо от това към коя група принадлежат новите психоактивни вещества (НПВ), някои рискове се отнасят за всички тях:

  • Ефектите и рисковете могат да са непредвидими. Повечето от НПВ не са добре проучени и има силно ограничени данни за въздействието и рисковете, които употребата им носи.
  • Променливи или неочаквано високи концентрации. Дори в един и същ „продукт“ или опаковка може да има различни концентрации на психоактивни вещества. Това може да е причина за свръхдоза или други вредни последствия за здравето.
  • Множество вещества в една опаковка. Някои психоактивни вещества се разпространяват под определени търговски имена като K2, Spice и т.н., но дори в една и съща „марка“ може да има смесица от няколко различни вещества с неизвестни ефекти и рискове.
  • Едно вещество може да бъде продавано за друго. Някои НПВ се разпространяват като „заместители“ на по-традиционни наркотици, но могат да имат различни и по-интензивни ефекти и съответно по-големи рискове за здравето.
  • При инжекционна употреба използването на нестерилни игли и спринцовки може да причини кожен абсцес и заразяване с кръвнопреносими инфекции като ХИВ и хепатити.

Синтетични канабиноиди

Поради високата си потентност и това, че синтетичните канабиноиди са пълни агонисти на канабиноидните рецептори, дори краткотрайна или нередовна употреба може да има нежелани ефекти като безсъние, проблеми с паметта, главоболие, замаяност, налудни идеи.

Употребата на тези вещества е свързана с висок риск от развитие на психоза, особено при млади употребяващи. Синтетичните канабиноиди са свързани с опасни ефекти върху различни органи и системи и с множество смъртни случаи.

Най-честите странични ефекти са тахикардия, силна възбуда, раздразнителност, обърканост, замаяност, халюцинации, налудни идеи, повишено кръвно налягане, гадене и повръщане, световъртеж и болки в гърдите.

Ефектите върху централната нервна система варират от главоболие до кома и включват припадъци, миоклонус (внезапно, бързо, кратко и неволно потрепване на мускул или мускулна група), кататоничен ступор, церебрална исхемия и енцефалопатия. Описани са случаи на сърдечно-съдови усложнения от болки в гърдите до инфаркт на миокарда и спиране на сърцето. Има и данни за остро увреждане на бъбреците и бъбречна недостатъчност. При хронична употреба са възможни белодробни усложнения и пневмония.

Продължителната употреба води до развитие на абстинентен синдром. Симптомите са подобни на тези при абстиненция при употреба на канабис и включват: тревожност, мускулна болка, втрисане, анорексия, резки промени в настроението и тахикардия, но са по-интензивни.

Синтетични катинони и други стимуланти

Прием на високи дози или хронична употреба на синтетични катинони могат да доведат до сериозни странични ефекти като халюцинации, делириум, хипертермия (висока температура) и тахикардия (учестена сърдечна дейност). Повтарящата се употреба е свързана с параноя и халюцинации и някои пациенти проявяват симптоми като психомоторна възбуда, обилно потене, повишен праг на болка, агресивност (състояние на тежка възбуда). Симптомите включват още дехидратация, поражения върху мускулите и бъбречна недостатъчност, което може да доведе до полиорганна недостатъчност и смърт.

Употребата на други нови психоактивни вещества, действащи като стимуланти, носи рискове като: силна възбуда, психотични симптоми, хипертермия, тревожност, свръхбдителност, сърдечно-съдова токсичност, припадъци, бъбречна или дихателна недостатъчност, делир, серотонинов синдром, инсулт, импулсивно поведение, зависимост, депресия, увреждане на познавателните процеси и психоза.

Има данни за множество смъртни случаи в следствие на употребата на различни НПВ от групата на стимулантите.

Психеделици и дисоциативни вещества

Рисковете включват инциденти, травми, агресивни и психотични състояния, остра токсичност за малкия мозък, сърдечно-съдова токсичност, дихателна недостатъчност, зависимост, проблеми с настроението и паметта, сърдечно-съдови проблеми, болки в корема, увреждане на бъбреците, пикочния мехур или уринарния тракт (за кетамин или метоксетамин).

Депресанти – опиоиди и бензодиазепини

Рисковете включват свръхдоза, припадъци при абстиненция, състояния на объркване, зависимост, увреждане на познавателните процеси, абстинентен синдром. И за двете групи депресанти има описан голям брой смъртни случаи.

Особено висок риск от свръхдоза и смърт има при употребата на фентанил и неговите производни (опиоди от групата на фентанилите), които са в пъти по-силни от хероина и морфина.