телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Водят ли до пристрастяване?

Не е задължително, но е възможно да се развие зависимост. Някои хора и особено тези, които използват инхаланти интензивно и продължително, съобщават за силна нужда да продължат употребата им. В такива случаи може да се появи лека абстиненция при спирането.

Проведените с животни експерименти показват, че толуолът – ароматен въглеводород, срещащ се под формата на разтворител и намиращ приложение при производството на тротил, захарин, бои, лекарства, бензен и фенол, може да засегне мозъка по начин, подобен на другите наркотици (примерно амфетамини). Толуолът, известен още като толуен, метилбензен и фенилметан, повишава допаминовата активност в тези области на мозъка, които отговарят за възнаграждението, като увреждането на допаминовата система е един от ключовите фактори, водещи до зависимост.