телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Според проучване, проведено през 2016 г. от Националния фокусен център за наркотици и наркомании, инхаланти са употребили поне веднъж през живота си 0,5% от българите на възраст 15-64 г.

Повечето от употребяващите летливи разтворители или аерозоли са на възраст между 10 и 16 години. Много от тях опитват инхаланти само веднъж или два пъти, или ги използват само в определени случаи. При други употребата е засилена и продължава и през периода след юношеството. Хроничната употреба на летливи разтворители е най-разпространена сред хората в началото на двайсетте години. Често тези употребяващи разполагат с ограничени финансови средства, имат трудности в училище, липса на възможности, проблеми вкъщи и фамилна история, свързана с употреба на вещества.

Според информацията на Националната коалиция за превенция на инхалантите в САЩ (National Inhalant Prevention Coalition) здравните работници също попадат в профила на злоупотребяващите с инхаланти, като най-често използваното вещество сред тях е диазотният оксид („райски газ“).

Като друга група, в която употребата на инхаланти е характерно явление, е определена тази на хората с различна сексуална ориентация.

Според данните на Националната коалиция за превенция на инхалантите в САЩ по-голям процент от употребяващите са млади мъже. Често пъти употребата на инхаланти предхожда тази на други вещества или пък тази на цигари и алкохол.

Този тип избор на наркотик е много характерен за лица, които са бездомни. Използващите инхаланти показват по-високи нива на проблемно и разрушително поведение и правонарушения в сравнение с употребяващите друг вид вещества.