Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идват инхалантите?

Повечето инхаланти са широко разпространени и достъпни под формата на комерсиални продукти. Фактът, че могат да бъдат открити на почти всяко едно работно място и в почти всеки един дом прави превенцията на употребата им много трудна.