телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идват инхалантите?

Повечето инхаланти са широко разпространени и достъпни под формата на комерсиални продукти. Фактът, че могат да бъдат открити на почти всяко едно работно място и в почти всеки един дом прави превенцията на употребата им много трудна.