телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Рискове

По-голяма част от инхалантите са лесно възпламеними. Именно поради тази причина съществува голям риск от инциденти, свързани с възпламеняване.

Употребата на инхаланти може да доведе до следните увреждания:

• Слухово-равновесен нерв – увреждане на клетките, което може да причини глухота.
• Кръв – инхалантите могат драстично да намалят количеството на кислород, което кръвта доставя до органите.
• Костен мозък – доказано е, че изпаренията, съдържащи бензен, могат да причинят левкемия.
• Мозък – възможно е да възникнат увреждания в мозъчната кора и малкия мозък, изразяващи се в личностови промени, нарушения на паметта, халюцинации, загуба на координация и завалена реч.
• Сърце – синдром на внезапната смърт при вдишването е неочаквано нарушение в сърдечния ритъм и може да причини сърдечна недостатъчност.
• Увреждане на дейността на бъбреците. Също така може да се развият камъни в бъбреците.
• Увреждане на нормалното функциониране на черния дроб.
• Бели дробове – повторната употреба може да причини увреждане на белите дробове и да затрудни дишането.
• Мускули – злоупотребата с инхаланти може да доведе до мускулно отслабване – намаляват мускулния тонус и сила.
• Периферната нервна система – увреждането на нервната система може да доведе до изтръпване, скованост и парализи.
• Кожа – могат да се появят специфични обриви около носа и устата.

Употребата на инхаланти може да предизвика смърт, дори и след еднократна употреба. Това може да се случи поради следните причини:

• Внезапна смърт при вдишване – сърцето бие бързо и нерегулярно и внезапно спира (сърдечен арест).
• Задушаване – токсичните изпарения изместват кислорода в дробовете, в резултат на което спира дишането. Същият риск съществува и в случаите, при които парите се вдишват от найлонова торбичка, разположена над главата – достъпът на въздух до дробовете отново е блокиран.
• Конвулсии или гърчове.
• Кома – мозъкът изключва всичко с изключение на основните жизнени функции.
• Задавяне – вдишване на повръщаното след употребата на инхаланти.
• Наранявания – инциденти, включително поради шофиране под въздействието на инхаланти.