телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво са инхалантите?

Инхалантите са химикали, съдържащи се в често използвани и широко разпространени в дома или в работата продукти. Масовото им разпространение и лесната достъпност до повечето видове от тях ги превръща в сериозен проблем. Наричат се инхаланти заради начина им на употреба – вдишване (inhale – вдишвам). Употребяващите често не осъзнават, че дори еднократна инхалация може да е опасна за мозъка и дробовете и би могла да доведе до смъртен изход.

Инхалацията обикновено е с цел постигане на състояние на опиянение и на „надишване“. Химикалите в тези продукти могат да окажат влияние върху функционирането на мозъка и да доведат до увреждания на жизненоважни органи.

Инхалантите са познати под редица жаргонни наименования. Едни от най-разпространените и често срещани са: „райски газ“ (диазотен оксид), амил нитрит, „попърс“/poppers (алкил нитрит, амил нитрит, бутил нитрит и изобутил нитрит), „лек танц“ (ароматни въглеводороди) и „бързо” (нитрити).

Четири са основните категории, на които могат да бъдат разделени инхалантите:

Летливи разтворители

Летливите разтворители са под формата на течности, които при стайна температура се трансформират в газ. Могат да се открият в разредителите за боя, лакочистителите, обезмаслителите, течностите за химическо чистене, бензин.

Също така е възможно да се съдържат в някои офис консумативи – например коректор, течен маркер.

Аерозоли

Към тях се отнасят спрейове, съдържащи горива и разтворители. Те включват: спрей за боядисване, лак за коса, дезодорант, растителни маслени спрейове, спрейове за предпазване на плат и др.

Газове

Съдържат се в някои домакински или комерсиални продукти и в някои медицински средства за облекчаване на болката. Могат да се открият в бутановите запалки, пропан резервоарите, дозаторите за сметана и хладилните газове. Към газовете с приложение в медицината се отнасят етер, хлороформ, халотан и диазотен оксид (обикновено наричан „райски газ“).

Нитрити

Те са клас инхаланти, използвани предимно за стимулиране на сексуалните преживявания. Нитритите не действат директно върху централната нервна система като повечето инхаланти. Обикновено те разширяват кръвоносните съдове и отпускат мускулите. Органичните нитрити включват амил, бутил, циклохексил нитрити и други сродни съединения.

В миналото амил нитритът е бил използван от лекарите за облекчаване на болки в гърдите, а в някои случаи днес се използва при диагностицирането на сърдечни проблеми. Нитритите са забранени от Комисията за безопасност на потребителските продукти (САЩ), но все още могат да бъдат намерени – обикновено се продават в малки бутилки с етикет „почистване на видео глава“, „стаен ароматизатор“, „почистване на кожа“, „течен ароматизатор”. Двата основни вида нитрити, с които най-често се злоупотребява, са амил и бутил нитрит. „Попърс”/poppers и „снапърс“ са жаргонните термини за малки бутилки нитрити.