Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребяват инхалантите?

Инхалантите обикновено се вдишват през носа или устата, по няколко различни начина:

  • вдишване на изпаренията директно от опаковките;
  • впръскване на аерозоли директно в устата или носа;
  • вдишване на изпаренията от веществата, впръскани в хартиени торби („опаковане“);
  • вдишване от напоен плат, който се поставя в устата;
  • вдишване от балони, пълни с диазотен оксид.

 

Тъй като ефектът на „издигане“ трае само няколко минути, хората, които използват инхаланти, често се опитват да удължат усещането чрез периодично вдишване през няколко часа.