телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Зависимост

Според данни на Националния институт по злоупотреба с наркотици на САЩ (NIDA) около 9% от употребяващите марихуана развиват зависимост към нея. Този процент се повишава при хората, които започват употребата по време на тийнейджърските си години – 17%, а най-висока вероятност за развитие на зависимост има при всекидневно употребяващите – от 25 до 50%.

Също както останалите наркотици, които могат да предизвикат зависимост, марихуаната активира центъра за възнаграждения в мозъка (nucleus accumbens). Обикновено нивото на допамин в него се повишава в отговор на поведения, от чието повторение има полза (хранене, правене на упражнения, сексуална активност). Употребата на марихуана и другите наркотици могат да доведат до повишаване на количеството допамин до нива, много по-високи от тези, които обикновено се достигат в нормални условия. Хроничната употреба променя чувствителността и структурата на връзките (синапсите) в центъра за възнаграждения. Този механизъм е едно от доказателствата за потенциала на марихуаната да предизвиква зависимост.

Симптомите на абстинентния синдром, които се проявяват при рязко спиране на употребата на марихуана или намаляване на количеството на прием при зависими, са описани в петото издание на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства на Американската психиатрична асоциация (DSM-5). Те включват раздразнителност, гняв или агресия, нервност, безпокойство, разстройства на съня, намален апетит или намаляване на теглото, потиснато настроение и възможни физически симптоми: болки в стомаха, треперене, потене, треска, втрисане и главоболие.

Освен с поява на абстиненция при прекъсване на употребата, зависимостта се характеризира и с компулсивно (натрапчиво) поведение, което се задълбочава и става по-интензивно. В тези случаи употребата предизвиква проблеми в личния живот (например обтегнати отношения в семейството и проблеми в работата), човекът се излага на опасности, за да си набави веществото (в случая марихуана) и употребата постепенно нараства до степен, в която е неконтролируема.