Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

Най-разпространеният начин на употреба е пушенето на цигари с марихуана, в лули и т. нар. бонгове (водни лули). Често марихуаната се смесва с тютюн.

Възможно е и приготвянето на храни и напитки с марихуана, и извличането на екстракти с висока концентрация на THC. Пример за такъв екстракт е хашишът, който представлява пресована смола от растението.