телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

В почти всяка среда се употребяват марихуана или хашиш. Поради това е доста възможно да попаднем на някой човек (наш познат, приятел или непознат), който е под нейното въздействие и не се чувства добре – например е много тревожен. Няма причина за паника. Опитайте се да го успокоите в тиха среда. Обикновено помага окуражаването и даването на храна и безалкохолна напитка (най-добре вода). Ако човекът продължава да бъде дезориентиран или тревожен, трябва да се консултира с лекар. При по-леки случаи можете да използвате съветите за Afterparty помощ на https://blog.drugsinfo-bg.org/afterparty-pomosht/.

Темата за канабиса трябва задължително да се обсъжда в сферата на образованието, младежките служби и семействата с деца. Абсолютната забрана не е много продуктивна. В такива случаи е по-възможно да се правят опити употребата да се скрие, а резултатът е избягване на всякаква дискусия. Употребата от време на време може неусетно да се превърне в проблематична.

Следващите насоки са важни:

•    Необходимо е да сте добре информирани за ефектите и последствията от употребата на канабис и всичките му производни.
•    Разговор, в който липсват предразсъдъци и осъдително поведение, а има отвореност към употребяващия и неговите възгледи, би могъл да ни даде необходимата информация (вид на веществото, продължителност и начин на употреба, причините, които я провокират). Добре е да се знае, че системната употреба на канабис може да доведе до трудности в изпълнението на рутинни задачи. Съществуват знаци за проблематична употреба като понижаване на успеха в училище, натрупване на отсъствия, промяна в социалната среда (смяна на обичайния кръг от приятели или липсата на такива). В такива случаи има нужда от откровен разговор, в който да се изясни дали зад употребата не се крият някакви проблеми. Подготовката за такъв разговор е много важна и ако не се чувствате готови за него, можете да потърсите помощ от други хора с повече опит или от професионалисти.
•    Важно е да се поставят ясни граници. Правотата на родителя или на всяка друга авторитетна фигура е по-голяма, когато той се придържа към това, което е било решено преди.
•    Не е задължително експериментирането на един млад човек бързо да премине в по-тежка употреба.
•    Оставете полето на комуникацията отворено; паниката и заплахите често наливат масло в огъня и постигат обратен на желания ефект.
•    Не се притеснявайте да помолите за съвет и да потърсите помощ от професионалист, когато имате нужда.