Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Разпространение и употреба – статистика

Според Европейския доклад за наркотиците канабисът е незаконният наркотик, употребяван най-често от всички възрастови групи. Според оценките 14,6 млн. млади европейци на възраст между 15 и 34 г. или 11,7% от тази възрастова група са употребявали канабис през последната година. Същото се отнася и за 8,8 млн. от младежите на възраст между 15 и 24 г. или 15,2% от тази възрастова група. Нарастване на разпространението и употребата се наблюдават в България, Франция и три скандинавски държави (Дания, Финландия и Швеция). Норвегия отчита нарастване на този показател до ново рекордно равнище от 12%. Според оценките в същия доклад 22% от учениците на възраст от 15 до 16 г. в България са опитвали канабис, докато 8,3% от младите хора на възраст от 15 до 34 г. са употребили през последните 12 месеца.

Интересът към канабиса е особено голям през пубертета и юношеството, когато желанието за експериментиране е също толкова голямо. Данните от изследвания на национално равнище сочат, че определено канабисът е най-често употребяваното незаконно психоактивно вещество сред младите хора в България. Според данни на Националния фокусен център за 2011 година 27,1 % от учениците от ІХ до ХІІ клас поне веднъж в живота си са пушили канабис, а 12,2% са употребили поне веднъж през последните 30 дни. Средната възраст на първа употреба остава ниска – между 16 и 17 години. Проучване сред студентите показва, че 32,9 % от анкетираните (около 70 000 студенти) поне веднъж през живота си са употребили. 2,6 % от тях декларират интензивна употреба – повече от пет пъти през последните 30 дни.

Употребата на хашиш или марихуана се случва сред всички възрастови групи, без разлика в социалния и финансовия статус.