телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Разпространение и употреба – статистика

Според Европейския доклад за наркотиците от 2020 г. канабисът е незаконният наркотик, употребяван най-често от всички възрастови групи. Според оценките 18 млн. млади европейци на възраст между 15 и 34 г. или 15% от тази възрастова група са употребявали канабис през последната година. Същото се отнася и за 10,4 млн. от младежите на възраст между 15 и 24 г. или 19% от тази възрастова група. Нарастване на употребата се наблюдават в Германия, Финландия, Великобритания и Белгия. Според оценките в същия доклад 8,3% от хората на възраст от 15 до 64 г. в България са опитвали канабис поне веднъж в живота си, докато 10,3% от младите хора на възраст от 15 до 34 г. са употребили през последните 12 месеца.

Интересът към канабиса е особено голям през пубертета и юношеството, когато желанието за експериментиране е също толкова голямо. Данните от изследвания на национално равнище сочат, че определено канабисът е най-често употребяваното незаконно психоактивно вещество сред младите хора в България. Според данни на Националния фокусен център за 2018 година 21% от учениците от ІХ до ХІІ клас поне веднъж в живота си са пушили канабис, а 8,7% - хашиш. През последните 30 дни поне веднъж са употребили канабис 11,1%, а хашиш - 3,4%. През последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис 2,5%.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис - 10,9% от учениците. В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в страната започват да употребяват отново канабис - 1,7%.

Проучване сред студентите от 2018 г. показва, че 22,9 % от анкетираните (4050 студенти) поне веднъж през живота си са употребили канабис, а хашиш - 7,4%. Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис - 0,9%.

Според други данни на Националния фокусен център за 2018 година най-голям дял от младите хора в България (20-34 г.) някога през живота си са употребявали марихуана - 16,3%, а хашиш - 3,7%. През последните 30 дни младите хора са употребявали предимно марихуана - 5,2%, а хашиш - 1,1%. Един процент от анкетираните са употребявали марихуана ежедневно или почти ежедневно.

Употребата на хашиш или марихуана се случва сред всички възрастови групи, без разлика в социалния и финансовия статус.