телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Промени в познавателните процеси

Съществуват противоречиви доказателства за хората в зряла възраст, но по отношение на честата употреба от юноши, има натрупващо се количество данни за когнитивни дефицити (увреждане на т. нар. познавателни процеси, чрез които се обработва информация – например възприятие, внимание, решаване на задачи, език, памет, учене).

Марихуаната влияе на развитието на мозъка. Когато употребата започне през юношеството, тя може да засегне мисловните процеси, паметта и ученето. Също така може да промени начина, по който мозъкът изгражда връзки между областите, които отговарят за тези функции. Ефектът на марихуаната върху тези способности може да бъде дълготраен или перманентен (постоянен). Пример за област в мозъка, чиято форма се изменя в резултат на употреба на марихуана по време на юношеството, е хипокампусът. Той има голямо значение за паметта.

Две дългосрочни изследвания, които проследяват юноши за период от 8 години, показват, че увеличената употреба на канабис в голяма степен предсказва по-лошо внимание и вербална памет в бъдеще.

Изследване показва, че хора, които са употребявали марихуана интензивно през тийнейджърските си години и са имали зависимост, са загубили средно по 8 IQ точки между 13 и 38-годишна възраст. Изгубените умствени способности не са се възстановили напълно при тези, които са прекратили употребата в зряла възраст. Тези, които са започнали употребата като възрастни, не са показали забележим спад в коефициента си на интелигентност.

Други ефекти върху здравето

Поради ефектите си върху възприятията, вниманието, координацията на движенията и скоростта на обработка на информация, марихуаната може сериозно да понижи уменията за шофиране. Управляването на превозни средства под въздействието на марихуана може да бъде опасно.

Дихателни затруднения: димът дразни белите дробове и честата употреба може да има същите ефекти като пушенето на тютюн. Тези проблеми включват ежедневна кашлица и отделяне на храчки, по-чести заболявания на дихателните пътища и по-висок риск от възпаление на белите дробове. Не е ясно дали пушачите на марихуана са в по-висок риск от рак на белите дробове.

Учестен сърдечен ритъм: този ефект продължава до 3 часа след употребата и би могъл да повиши риска от сърдечен удар. Вероятно се дължи на това, че марихуаната разширява кръвоносните съдове, поради което кръвното налягане спада и сърцето започва да бие учестено, за да противодейства на тази промяна.

Проблеми с развитието на децата по време и след бременността: употребата на марихуана по време на бременността е свързана с повишен риск от проблеми с развитието на мозъка и поведенчески проблеми при бебетата. Ако бременната жена употребява марихуана, тя може да повлияе на определени развиващи се части на мозъка на плода. В резултат при детето могат да възникнат  проблеми с вниманието, паметта, решаването на задачи. Освен това някои проучвания показват, че умерени количества THC се отделят в кърмата. Ефектите върху развиващия се мозък на бебето се все още неизвестни.

Хора с психично разстройство или предразположеност към такова са рискова група. Употребата на марихуана може да задълбочи психичния проблем или да допринесе за отключването на заболяването и не е препоръчителна.

Дългосрочната употреба на марихуана е свързана с психични разстройства като: временни халюцинации, временна параноя, отключване или влошаване на симптомите на шизофрения, депресия, тревожност, мисли за самоубийство при тийнейджъри. Например, последните проучвания показват, че употребата на канабис през юношеството е свързана със значително повишен риск от развитие на депресия и склонност към самоубийство през ранните години на пълнолетието. Това важи и в случаите, когато употребяващите не са страдали от депресия, преди да започнат употребата на наркотика.

Социална сфера

Употребата на марихуаната може да доведе до проблеми с полицията поради нелегалния ѝ статус; проблеми в училище или на работа; проблеми във взаимоотношенията със семейството и приятелите.