BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идва?

MDMA е синтезиран в Германия през 1912 г. от фармацевтичната компания Merck, като в следващия половин век не намира никакво медицинско приложение и на практика се оказва забравен.

През 70-те години на 20-ти век, в САЩ, фармакологът д-р Александър Шулгин го преоткрива и го популяризира като терапевтичен продукт, чрез който пациентите по-лесно достигат до решенията на проблемите си и който се справя с вътрешните им бариери и съпротиви. Някои психиатри го нарекли „пеницилин за душата“ и го използвали активно в своята практика, въпреки че не е бил одобрен за приложение върху хора.

През 80-те години употребата на екстази на улицата започва да нараства. През 90-те години вече трайно се установява в нощните клубове и на сцените за електронна музика. Уличното име на MDMA – „Екстази“, започва да се използва официално сред употребяващите през 1984 г. в Калифорния, САЩ. Преди това е бил познат и като „Емпати“.

През 1977 г. MDMA е причислен към Клас „А“ на забранените вещества във Великобритания. Официално MDMA е забранен за употреба в САЩ през 1985 г., като попада в Списък 1 на контролираните вещества. Това се случва поради факта, че до този момент не били открити никакви медицински приложения на веществото, а от друга страна имало висок потенциал за злоупотреба. Други страни (като Нова Зеландия и Холандия) скоро след това последвали примера на САЩ.

В България екстази (MDMA) става забранено от закона вещество през 1999 г.

Макар през 70-те години на 20-ти век властите в САЩ така и да не дават разрешение за провеждането на клинични изпитания с MDMA, някои изследователи не губят интерес към веществото и неговото възможно приложение в психотерапията, когато е давано на пациентите при внимателно контролирани условия. В момента MDMA се намира в клинични изпитания като вещество, което може да помогне при терапията на посттравматично стресово разстройство и тревожност при терминално болни пациенти.