BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Кой употребява?

Екстази има репутацията на клубен и танцов наркотик предимно за млади хора и се свързва с големи партита и дискотеки. В комбинация с ефектите от светлините и музиката екстази може да доведе до състояние подобно на транс. Не всеки човек, който ходи на дискотека или парти, употребява. Много хора могат да танцуват през нощта в състояние подобно на транс, без употребата на екстази – атмосферата и басът на музиката за тях са достатъчни.

Според оценка на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, базирана на последното Национално представително проучване сред общото население на възраст 15-64 години в България 2012 г., общо 1,2% от общото население в България са употребили екстази през последните 12 месеца (между 55 000 и 60 000 души). През последните 30 дни са употребили екстази около 0,4 % (около 20 000 души).

Последното Национално представително проучване сред учениците в средните училища (9-12 клас, 15-19 г.) в България по отношение на нагласите и употребата на психоактивни вещества е проведено през 2013 г. Проучването показва, че 4,1% от учениците някога през живота са употребявали екстази. 3,1% от учениците са употребили екстази през последните 12 месеца.

Приеманото количество, както и честотата на употреба, се различават от човек до човек. Много употребяващи случайно взимат хапче през уикенда. За повечето употребата спира след определен етап от живота. Но има и хора, които не смятат едно парти за парти, ако не вземат няколко хапчета.

Човек, който употребява екстази, го прави заради ефектите, които веществото предизвиква или другите казват, че предизвиква. Това означава, че употребяващият не винаги намира това, което търси. Хората могат да имат и други причини да употребяват. Някои мислят, че поне по веднъж трябва „да опиташ от всичко”. Други може да употребяват, за да се впишат в средата си, за да избягат от реалността или просто заради възбудата.