BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е екстази?

Екстази (също познат със своето химическо наименование MDMA, съкратено от 3,4-метилендиоксиметамфетамин) е синтетичен наркотик, който е химически подобен както на стимулантите, така и на халюциногените. Най-често се продава под формата на хапчета, но също във вид на прах, кристали или капсули. Хапчетата могат да имат най-различни цвят и форма. Често върху тях има картинка или лого.

Името „екстази“ идва от английската дума ecstasy, която означава екстаз, възторг.

Наименованията на самите хапчета често се свързват с тяхната форма или с детайли от картинката върху тях: например „мицубиши”, „ролекс” или „сърце”.

Ключова характеристика на съвременния пазар на MDMA е креативният и понякога агресивен маркетинг, особено на определени „марки“ таблетки. Това включва употребата на лога (Супермен, UPS), разнообразни форми и ярки цветове, по-голям размер и маса на таблетките. Срещат се и таблетки, произведени специално за определени събития, обикновено музикални фестивали. Холандската полиция докладва за рязко повишение на броя различни дизайни на таблетки – от 50 нови през 2012 г. до 174 нови през 2014 г.. Често се случва определени висококачествени таблетки с MDMA да придобият добра „репутация“ и след това да бъдат копирани от други производители, които пускат на пазара по-слаби версии.