телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Хората, които злоупотребяват с алкохол или са зависими, много често отричат това. Опитите да им се забрани да пият или пък заплахите не вършат работа. Паниката също не е от полза в такива случаи.

За да се помогне на употребяващия, е важно да се събере достатъчно информация за проблема му, за рисковете от употребата на алкохол и да се избегне проявата на предразсъдъци.

Това, което може да се предприеме като първи стъпки за помощ, е:

•    Уверете се, че сте достатъчно добре информирани. Ако ви е трудно да го направите сами, обърнете се към специалист.
•    Поставяйте ясни граници по отношение на употребата на алкохол и ги отстоявайте.
•    Говорете с употребяващия само, когато е трезвен. Избягвайте обвинения, говорете с факти и запазете максимално спокойствие.
•    Нека употребяващият да знае как се чувствате вие по отношение на употребата му.
•    Бъдете критични както към поведението на употребяващия, така и към своето собствено.
•    Опитайте се да разберете дали има други проблеми, които стоят в основата на употребата и възможно ли да се направи нещо за тяхното разрешаване или не.
•    Подкрепяйте всеки опит на употребяващия да потърси специализирана помощ, за да спре да пие.
•    Потърсете помощ от специалист, работещ в областта на зависимостите. Той ще прецени по-точно каква е тежестта на употребата, какво може да се предприеме в момента и ще ви даде насоки как да действате.
•    Потърсете помощ от свои близки хора, които да ви подкрепят. Не оставайте сами с проблема.

Източници:

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/who_msd_msb_01.6b.pdf
http://www.erowid.org/chemicals/alcohol/alcohol.shtml
http://www.talktofrank.com/drug/alcohol
http://www.drugscope.org.uk/resources/drugsearch/drugsearchpages/alcohol
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001944.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/alcohol.html
http://www.drinkingandyou.com/site/uk/moder.htm
Международна класификация на болестите, Х ревизия 2003. Глава V, Психични и поведенчески разстройства. Национален център по обществено здраве, Българска психиатрична асоциация, 2003