телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Алкохолът е психоактивно вещество, което предизвиква развитието на толеранс, като и на силна психическа и физическа зависимост. Повишаването на толеранса (бързо привикване на организма към все по-високи дози алкохол с цел постигането на един и същ ефект) е един от симптомите за развитието на зависимост.

Между физическата и психическата зависимост съществува разлика. При наличието на физическа зависимост се появява абстинентен синдром. Това означава, че тялото страда при спиране на употребата на алкохол и се проявяват симптоми като треперене, потене, гадене, повръщане, тревожност, безсъние и в някои случаи припадъци или делир. Делирът е състояние, което застрашава живота и изисква спешна медицинска помощ.

Психическата зависимост се проявява чрез почти непреодолима нужда от употреба на алкохол и невъзможност употребяващият да се почувства добре, без да е пил. При някои хора абстинентните симптоми почти липсват или са слабо изразени, но въпреки това зависимостта е налице.

Срокът за развитието на зависимост е различен при различните хора. Но всички, които имат дълга употреба и пият големи или увеличаващи се количества алкохол, се намират в рисковата зона.

Въпреки че повечето употребяващи са добре запознати с рисковете от употребата на алкохол, те смятат, че за тях те не важат. Също така, един от симптомите на алкохолна злоупотреба/зависимост е отричането на проблема и отказ да бъдат предприети действия за решаването му.