телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Програми за непълнолетни

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители

към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Дейностите на Центъра са насочени основнo към:

- младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества;

- родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението;

- работа с деца и юноши, която включва: индивидуално консултиране, креативно ателие, културни и спортни дейности за свободното време, работа с родители,индивидуално и семейно консултиране, образователно-информационни семинари.

Към Дневния консултативен  център се разработва и услуга за работа на терен и ранни интервенции сред млади хора директно в общността.

Работно време: всеки делничен ден от 09:00ч. до 16:00 ч.
Предоставяните услуги са безплатни. Консултациите се извършват след предварително записан час.

Контакти:
Адрес: София 1504, бул. "Сливница" 212, вход Г (на гърба на сградата)
Тел.: 02 931 12 02
Е-mail: info@sofiamca.org
http://www.sofiamca.org/

Терапевтичен център "ТРАМПЛИН"

Рехабилитация, личностно развитие и интеграция на деца и юноши, застрашени от употреба на психоактивни вещества

Контакти:
Програмата се осъществява в гр. София
Адрес за първичен контакт: 1505 София, р-н Слатина, кв. „Редута“, ул. „Острец“ № 31, ет. 3, ап. 6
Телефон: 0886 018 005
Електронна поща: you@tramplincenter.com
Уебсайт: https://tramplincentar.com/
Facebook страница: https://www.facebook.com/tramplincenter

Програмата е специално насочена към малолетни и непълнолетни наркозависими или попадащи в рисковите групи (възраст от 12 до 19 години - до завършване на средно образование). Тя включва:

 • терапевтична общност (резидентна програма);
 • дневен център;
 • спортен клуб.

Дейности:

 • арт терапия – прилага се систематизиран модел, включващ разнообразие от художествени подходи (фототерапия, приказки и разкази, изобразителни и приложни изкуства и други);
 • терапия чрез спорт – провеждане на тренировки по КУДО за изграждане на физиката и психиката на зависимите тийнейджъри;
 • подготовка за училище и обучителни семинари – насърчение на продължаване на образованието, базово кариерно ориентиране за зависими младежи, предоставяне на разнообразна информация и даване на възможност подрастващите да придобият на нови умения;
 • ресоциализация – извършва се в дневния център, с активна работа със наркозависимия младеж и с неговите близки, за да се осигури постигане на резултати в дългосрочен план;
 • групова терапия и индивидуална психологическа помощ за младежи, употребяващи или зависими от психоактивни вещества;
 • работа със семейството и близките на тийнейджърите, употребяващи наркотици – психологическа помощ, подкрепа и консултации за преодоляване на зависимостта, както и насоки за поведение след приложената терапия;
 • превенция, личностно развитие, интеграция на деца и юноши, застрашени от употреба на наркотици или в начален период на употреба – прилага се подход на обучение от връстници, въз основа на личен пример и съпреживяване.

Критерии за прием:

 • навършени 12 години (приемат се деца и младежи от 12 до 18 години или до завършване на средно образование);
 • оценка на здравословното състояние от лекар и психиатър;
 • изследвания за ХИВ, хепатит и др.;
 • социална оценка;
 • посещение в рамките на един месец на 4 отворени групи и тренировки;
 • подписване на договор за участие в програмата от родител;
 • попълване на ЕВРО-АСИ;
 • тест на ЛЮШЕР;
 • тест “КЪЩА, ЧОВЕК, ДЪРВО“;
 • тест на Кетел за деца;
 • тест на Купър за оценка на общото физическо състояние.

Дневен център „ТРАМПЛИН СКАЙ“ - гр. Несебър

Комплекс от социални услуги за тийнейджъри на възраст 10-18 г.

Контакти:
гр. Несебър, кв. "Черно море", ул. 115
тел. 0886 018 005
е-mail: you@tramplicenter.com
уебсайт: https://tramplincentar.com/
Facebook страница: https://www.facebook.com/tramplincenter

Услуги:

 • психо-социална рехабилитация;
 • личностно развитие;
 • социална адаптация на тийнейджъри, употребяващи психоактивни вещества, с психични разстройства и коморбидност, с рисково поведение;
 • превенция.

Програма за непълнолетни "Св. Стилиян" - Дневен център за рехабилитация и терапия на лица под 18 г., които имат проблемно поведение и/или зависимост към психоактивни вещества

Сдружение „Отвори очи“

Контакти:
гр. Варна
тел. 0879 113 065
е-mail: info@otvoriochi.org, pcdon2004@gmail.com
уебсайт: https://otvoriochi.org/