телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Религиозни общности

Терапевтична християнска програма “Бетел" 

Контакти:

Гр. София
Тел.: 02 983 52 68; 0898 54 33 82; 0898 543 392 – всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч.
E-mail:  betel.bulgaria@mail.bg; bulgaria@betel.org
Website: http://www.betelbulgaria.org
https://betel.org/

Описание на програмата:

“Бетел” е Международна Асоциация със седалище гр. Мадрид, Испания, за хуманитарна помощ  и подкрепа на лица, страдащи от всякакъв тип зависимост и решили да се освободят от нея; жени и деца, пострадали от насилие; бездомни и др. Към момента (2021 г.) има центрове и защитени жилища в 24 държави по света.

Рехабилитационен център “Бетел” съществува от 2004 г. в България и предлага безвъзмездна дългосрочна програма за възстановяване в база за мъже. Съдейства се също така на желаещите мъже и жени да постъпят в център на „Бетел” извън България.

Дейности: 

•    Трудотерапия: реставрация на мебели; градинарство; строително – ремонтни дейности
•    Духовна терапия и интерактивно обучение за подпомагането на личността да преодолява проблеми от различно естество.
•    Професионално обучение: езикови курсове; професионална преквалификация и квалификация, декорация и др.
•    Работа с родители: в офиса след предварително уговорен час.
•    Превенционни програми в училища и младежки центрове.

Условия за прием:

•    Нуждаещият се зависим да е достатъчно мотивиран и да желае да се освободи от зависимостта си.
•    Психическото и здравословно състояние на зависимия да не застрашават  живота и здравето на останалите реабилитанти – при интервюто трябва да се декларират заболяванията. Носителите на ХИВ и Хепатит С  се включват в програмата.

Процедура на прием:

•    Постъпването  в защитеното жилище става след проведено с кандидата интервю.
•    Задължително трябва да се носи лична карта. Желателно е зависимият да има здравна книжка, епикризи, съдебна документация.
•    Пребиваването в програмата е безплатно. Всички средства, придобити от стопанската дейност, извършена от реабилитантите в програмата,  се оползотворяват изцяло за нуждите на самите реабилитанти за подобряване качеството на услугите и средата на живот, консумативи и режийни.

Терапевтична религиозна общност РЕТО

Контакти:
София – 0887 282 751
Работно време: понеделник-петък, от 09:00 до 19:00 ч.
Събота: от 09:00 до 13:00 ч.

Пловдив – 0885 852 616
Работно време: понеделник-петък, от 09:00 до 19:00 ч.
Събота: от 09:00 до 13:00 ч.

Бургас – 0885 860 706
Работно време: понеделник-петък, от 09:00 до 19:00 ч.
Събота: от 09:00 до 13:00 ч.
E-mail: bulgaria@asociacionreto.org
http://retobulgaria.org/
http://asociacionreto.com/

Дейности:

 • Детоксификация.
 • Рехабилитация.
  -   Занаятчийски кръжоци: фурниране и боядисване на автомобил, заваряване, дърводелство, зидарство, механика на автомобил, тапицерия, поправка на мебели и електроуреди.
  -  Организация на свободното време: спорт, школи по музика, театър и др.
  -  Срещи със семейството: тук основна роля има така нареченото "Училище за родители".
 • Интеграция в обществото.

Условия за прием:

 • Престоят е напълно безплатен.
 • Актуален лекарски доклад за здравословното състояние на клиента.
 • Наличие на лична карта, здравна книжка, съдебна документация и др.
 • Центърът определя графика за посещения, обаждания, разполагане с пари и други.
 • В случай на постъпване на семейна двойка, мъжът и жената трябва да се разделят временно докато се сметне за необходимо.

Програма за рехабилитация „РЕМАР България”

Контакти:
гр. София, ж.к. "Люлин 9", бул. "Европа" 69
Тел.: 0892 314 109, 02 417 43 73, 088 226 8094
e-mail: remar.bulgaria@gmail.com, info@remar.bg, office@remar.bg
https://www.remar.bg/

РЕМАР е хуманитарна организация за борба срещу зависимости и помощ на социално слаби лица, създадена през 1982 г. в Испания. Понастоящем има центрове в 64 държави по света. В РЕМАР живеят и работят над 25 000 лица, произхождащи от застрашени социални слоеве и маргинални групи (зависими от наркотици и алкохол, затворници, изоставени деца, бездомни, самотни майки, депресирани и болни хора). В последните няколко години съществува специална програма за защита и грижа на лица, заболели от СПИН.

През 2009 г. в София е открита първата къща за рехабилитация в България, където се приемат за лечение и момичета, и момчета. При желание зависимите могат да заминат за лечение в някой от центровете на РЕМАР в чужбина със съдействието на българския клон на организацията.

Участието в програмата на РЕМАР е безплатно. Процесът на рехабилитация се състои от четири фази:

1.    Контакт и селекция.
2.    Детоксикация (без поддържаща терапия, допускат се медикаменти само при лекарско предписание).
3.    Рехабилитация (основни дейности: физически труд и етична работа.)
4.    Ресоциализация и продължение.

Програмата е доброволна и условията за прием са минимални – изискват се единствено лично желание за промяна и приемане на правилата и нормите на центъра.