BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Дневни центрове

Рехабилитационна програма за зависими „Солидарност”

Сдружение "Фракарита България"

Контакти:
София
ул. "Екзарх Йосиф" 1, ет. 2
тел.: 02/971 99 20, 0884/38 99 30
e-mail: info@solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org/

Дейности:

 • информиране и психо-социално консултиране;
 • дневна рехабилитационна програма;
 • групова терапевтична работа;
 • индивидуално консултиране;
 • фамилно консултиране;
 • работа в ателиета (Спорт, Градина, Кухня, Хигиена, Креативност, Социални умения);
 • работа с родители и близки на зависимите.

Условия за прием:

 • навършени 18 г.;
 • диагностицирана зависимост от психоактивни вещества (алкохол, наркотици) или хазартна зависимост;
 • успешно премината детоксификация (ако има нужда от такава);
 • липса на употреба на психоактивни вещества (наркотици, алкохол) в момента на постъпването;
 • при наличие на придружаващо психиатрично заболяване – след оценка на тежестта му;
 • оценка на здравословното състояние на кандидатстващия при наличие на физически заболявания;
 • извършена подготовка за включване в рехабилитационната програма;
 • съгласие с Правилника за участие в програмата;
 • подписан Договор за участие в програмата от зависимия и от неговите родители/близки.

Работно време:
Всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа.
Индивидуална работа след 17.00 часа по заявка.

Повече за програма "Солидарност" можете да намерите в статията "Програма Солидарност" в секция Публикации.

Терапевтичен център „Октава“

Контакти:
Адрес: гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" 42
Тел. 0889 133 486
Лице за контакт: Евгения Попова
E-mail: oktavabg@mail.bg

Дейности:

 • Терапевтични групи за хора с различни зависимости.
 • Групи за родители и близки на зависими.
 • Индивидуална работа.

Програма „Дневен център” към ДПБЛНА

Контакти:
гр. София
ул.Пиротска 117
тел.: 02/822 92 99
Лица за контакти: Мария Тепавичарова, Латинка Георгиева
e-mail: dneven_stacionar@abv.bg
www.dpblna.org

Дейности:

 • индивидуално консултиране;
 • семейно консултиране;
 • включване на клиенти в занимателни мероприятия;
 • дългосрочна програма за ресоциализация;
 • фамилни консултации.

Условия за прием:

 • установена зависимост към алкохол, наркотици или хазарт;
 • навършени 18 години;
 • успешна детоксификация;
 • подкрепяща семейна среда;
 • успешни предходни нива на лечение.

Център за социална рехабилитация и интеграция – Варна

Социална услуга за лица, злоупотребяващи с алкохол или зависими на Сдружение „Живот без алкохол”

Контакти:
гр. Варна
тел.: 0888 088 155 – Светла Иванова;
0882 752 982 – Милена Томова
http://zhivotbezalcohol.com/

Целеви групи:

 • пълнолетни лица с алкохолна злоупотреба и зависимост;
 • лица с алкохолна злоупотреба и зависимост и коморбидитет;
 • пълнолетни лица със зависимост към наркотици;
 • родители (близки).

Дейности:

 • мотивационно интервю;
 • индивидуално психологическо консултиране;
 • индивидуално психиатрично консултиране;
 • индивидуално токсикологично консултиране;
 • индивидуално консултиране с рехабилитатор, социален работник, трудотерапевт;
 • групова работа;
 • план за социална интеграция – обучение в умения;
 • работа с близки;
 • социална интеграция чрез прекарване на свободното време заедно;
 • рехабилитация – на двигателни дефицити, психологична и социална.

Включването в услугата става след попълване на молба. Приемат се и лица, злоупотребяващи с или зависими към наркотици.

Дейностите се финансират от Община Варна до 2022 година.

Дневен център, Защитено жилище и Обществен информационен център - Русе

Контакти:

гр. Русе, ул. "Тутракан" 20, Център за психично здраве-Русе
Тел.: 0884 68 68 46 - Николета Михайлова, Управител на Дневния център

Дейности:

 • индивидуално, групово и семейно консултиране;
 • дейности (готварство, хигиена, битов труд, цветарство, занимателна трудотерапия и др.);
 • фокус върху активното участие на зависимите в процеса на поемане на контрол върху различни области от техния живот.

Програма за психосоциална рехабилитация на зависимости

към Център за психично здраве - Велико Търново

Контакти:
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бузлуджа" 1
Телефони: 0878 593 895,
062/62 56 97 - Регистратура
Галина Симеонова - ръководител на програмата
http://tcentarpzvt.com/

Дневна терапевтична програма с продължителност 8 месеца, участието изисква присъствие 5 дни седмично от 08:30 до 16:00 ч.

Критерии за прием:

 • навършени 18 години;
 • документ за самоличност;
 • липса на актуални досъдебни и съдебни процедури;
 • липса на психотично разстройство в момента на приемане в програмата;
 • диагноза, потвърждаваща наличието на клинични белези, удовлетворяващи специфичното разстройство, класифицирано в МКБ-10;
 • възможност за ежедневно посещение на програмата и на подкрепяща социална среда извън нея;
 • заявено съгласие с философията, принципите, целите на програмата, програмните схеми, основните правила и последствията от нарушението им, степента и лимита на конфиденциалност.

Дневна рехабилитационна програма за лица със зависимости

към Център за психично здраве „Д-р П. Станчев” - Добрич

Контакти:
Адрес: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24
Телефон: 058/60 26 55
Д-р Наталия Борисова - управител на ЦПЗ
http://cpz-dobrich.com/

Програма Дневни грижи за рехабилитация на зависими от алкохол и наркотици

към Център за психично здраве - Пловдив

Контакти:
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 68
Телефони: 032/642 376, 032/ 643 702
http://cpz-plovdiv.com/

Дневна програма с капацитет 20 души и продължителност 4 месеца. Включва групова терапия, индивидуална терапия, отворени групи за близки, фамилна работа.