телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Дневни центрове

Терапевтичен център „Октава“

Контакти:
Адрес: гр. София 1202, ул. "Георг Вашингтон" 42
Тел. 0889 133 486
Лице за контакт: Евгения Попова
E-mail: oktavabg@mail.bg

Дейности:

 • Терапевтични групи за хора с различни зависимости.
 • Групи за родители и близки на зависими.
 • Индивидуална работа.

Програма Дневен стационар „Живот на чисто” към ДПБЛНА

Контакти:
София 1592, ж.к. "Дружба 1", ул. 5038, бл. 97 Б, кабинети 3 и 4
тел.: 02 822 92 99; 0879 880 871
уебсайт: http://www.dpblna.org/
Лица за контакти: Любка Толева, Латинка Георгиева
e-mail: dneven_stacionar@abv.bg
Фейсбук профил: Дневен център

Дейности:

 • индивидуално консултиране;
 • групова психотерапия;
 • включване на клиенти в занимателни мероприятия;
 • дългосрочна програма за ресоциализация;
 • фамилни консултации.

Условия за прием:

 • установена зависимост към алкохол, наркотици или хазарт;
 • навършени 18 години;
 • успешна детоксификация;
 • подкрепяща семейна среда;
 • успешни предходни нива на лечение.

Участието в програмата е безплатно!

Център за социална рехабилитация и интеграция – Варна

Социална услуга за лица, злоупотребяващи с алкохол или зависими на Сдружение „Живот без алкохол”

Контакти:
гр. Варна
тел.: 0888 088 155 – Светла Иванова;
0887 488 596 – Милена Томова
e-mail: zhivot_bez_alcohol@abv.bg
https://zhivotbezalcohol.alle.bg/

https://www.socialnideinosti-varna.com/bg/subcategory/socialni-uslugi-za-pylnoletni-lica/sdrujenie-jivot-bez-alkohol/

Целеви групи:

 • пълнолетни лица с алкохолна злоупотреба и зависимост;
 • лица с алкохолна злоупотреба и зависимост и коморбидитет;
 • пълнолетни лица със зависимост към наркотици;
 • родители (близки).

Дейности:

 • мотивационно интервю;
 • индивидуално психологическо консултиране;
 • индивидуално психиатрично консултиране;
 • индивидуално токсикологично консултиране;
 • индивидуално консултиране с рехабилитатор, социален работник, трудотерапевт;
 • групова работа;
 • план за социална интеграция – обучение в умения;
 • работа с близки;
 • социална интеграция чрез прекарване на свободното време заедно;
 • рехабилитация – на двигателни дефицити, психологична и социална.

Включването в услугата става след попълване на молба. Приемат се и лица, злоупотребяващи с или зависими към наркотици.

Дейностите се финансират от Община Варна до 2022 година.

Лечебно рехабилитационна програма „Дневни грижи“ за зависими от алкохол и наркотици към „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД

Контакти:
гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 68
Тел.: 032 642 376
e-mail: psihodis@abv.bg
https://cpz-plovdiv.com/

Програма за „Дневен център“ за рехабилитация и ресоциализация на лица, които са били зависими или злоупотребявали с наркотични вещества към „ЦПЗ-Русе“ ЕООД

Контакти:
гр. Русе, ул. "Тутракан" 20
Тел.: 082 845 356; 082 845 379
e-mail: odpzs_rs@mail.bg
https://cpz-rs.org/

Програма за психосоциална рехабилитация на зависимости

към Център за психично здраве - Велико Търново

Контакти:
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бузлуджа" 1
Телефони: 0878 593 895,
062/62 56 97 - Регистратура
Галина Симеонова - ръководител на програмата
e-mail: cpz.ppsr@abv.bg
http://tcentarpzvt.com/Reh.aspx

Дневна терапевтична програма с продължителност 8 месеца, участието изисква присъствие 5 дни седмично от 08:30 до 16:00 ч.

Критерии за прием:

 • навършени 18 години;
 • документ за самоличност;
 • липса на актуални досъдебни и съдебни процедури;
 • липса на психотично разстройство в момента на приемане в програмата;
 • диагноза, потвърждаваща наличието на клинични белези, удовлетворяващи специфичното разстройство, класифицирано в МКБ-10;
 • възможност за ежедневно посещение на програмата и на подкрепяща социална среда извън нея;
 • заявено съгласие с философията, принципите, целите на програмата, програмните схеми, основните правила и последствията от нарушението им, степента и лимита на конфиденциалност.

Програма за рехабилитация и социално включване към „ЦПЗ д-р П. Станчев Добрич“ ЕООД

Контакти:
Адрес: гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24
Телефон: 058/60 26 55
Д-р Наталия Борисова - управител на ЦПЗ
http://cpz-dobrich.com/