телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Частни клиники

Рехабилитационен център  „РЕНЕСАНС“

Контакти:
Адрес за контакти:
Варна 9001, ул."Средна трака"
Тел\факс:
+359 898 620 661
+359 52 356 254
Лице за контакт: Владимир Мазурик  +359 897 911 164
Електронна поща: renbg@mail.ru
Интернет сайт: http://ren.bg/

Описание на програмата:

Вид резидентен рехабилитационен център за мъже и жени със  зависимост от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет. Терапевтична общност.

Дейности:
1. Детоксификация, противоабстинентна програма
2. Реабилитация
3. Социална адаптация
4. Стационарно лечение на зависими от наркотици
5. Стационарно лечение на зависими от алкохол
6. Стационарно лечение за преодоляване на хазартна зависимост
7. Стационарно лечение за преодоляване на интернет зависимост
8. Стационарно лечение на клиенти с двойна диагноза
9. Консултиране на зависими и техните семейства и близки
10. Превенция на рецидив
11. Балнеология
12. Тестуване за кръвно-переносими инфеции (ХИВ, СПИН,  хепатит «В», «С», сифилис)
13. Диагностика на зависимост
14. Насочване към други центрове за лечение

Терапевтичен център за лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата а наркотични вещества, Фондация Международна психотерапевтична асоциация „СВОБОДА“

Програма „ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА“ – силно структурирана, образователно-терапевтична професионална програма за психосоциална рехабилитация, целяща пълно въздържание, реализирана в рамките на стационарен режим при нисък праг на изисквания към резидента за включването му в терапевтичния процес.

Контакти:
обл. Добрич
Лица за контакт:
Ръководител – Павел Одиноков
Тел. (Viber, WhatsApp): +359 895 588 351
Психотерапевт – Павел Павлов
Тел.: +359 888 378 983
e-mail: mpa.svoboda@gmail.com
Facebook: МПА "Свобода" БГ, https://www.facebook.com/terapevtichencentar/

Организация на работата:

Първи етап – подготовителен. На този етап се провежда събеседване с потенциалния резидент и с членовете на неговото семейство. На резидента и членовете на семейство му се предоставя информация за програмата, правилата на Центъра и изискванията към дисциплината. Определя се възможността за участие на резидента в програмата. Отказ за прием в Центъра може да бъде даден при следните обстоятелства: участие в подпалвания, тежки форми на психически заболявания, остри инфекциозни и други заболявания, носещи риск за заразяване на другите резиденти.

Втори етап – въвеждащ. Продължава 15-30 дни.

Трети етап – стационарен режим от затворен тип - 60-90 дни.

Четвърти етап – стационарен режим от закрит тип с почивни дни извън центъра - 90-120 дни.

Пети етап – етап на ресоциализация. Режимът се отнася за резидентите, завършили пълния курс на Програмата на стационара от закрит тип и пожелали да продължат социалната си адаптация в Центъра.

Дейности:

Групова работа:

 • психотерапевтична група;
 • група по задания;
 • група за тренинги;
 • мониторна група.

Телесна (телесно-ориентирана) терапия (с елементи от системата на Порфирий Иванов и др.).

Медитативна терапия.

Индивидуална психотерапия.

Социална работа:

 • социално-медицинска;
 • социално-психологическа;
 • професионална и трудова;
 • социално-контактна.

Работа с близките на зависимите (родители, партньори, деца).

Основните критерии за участие в рехабилитационния процес са: 

 • декларирано желание на резидента, че иска да получи психотерапевтична помощ;
 • съгласие за спазване на правилата в Центъра;
 • готовност да участва в живота на Центъра;
 • да се изпълняват препоръките на персонала;
 • липса на медицински противопоказания.

Филм за работата на Центъра:

Център за лечение на зависимости "Промяната е живот"

Контакти:
гр. Варна, местност Ваялар, ул. "Свети Климент Охридски" 25
тел.: 0879 321 666
e-mail: office@changeislife.bg
уебсайт: https://changeislife.bg/

Програма за лечение на зависимости, която се осъществява при резидентни условия и предоставя високоструктурирана рехабилитация. Резидентите пребивават в луксозни вили в близост до морето, предоставящи възможности за фитнес, спорт, йога, плуване, сауна.