телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Терапевтични общности

Терапевтична общност „Феникс”

Контакти:
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
Тел. 071 92 209
Email: phoenix_house@abv.bg
Лице за контакт: д-р Петър Василев – Директор програми
Тел.: 0898 209 175; 0887 428 705
Лице за контакт: Веселка Въткова – Административен директор
Тел.: 0887 563 028
Уебсайт: http://phoenixhouse.bg/

Дейности:

• лечение и рехабилитация на зависими от психоактивни вещества;
• групова терапевтична работа;
• превенция на рецидив;
• ресоциализация.

Условия за прием:

• диагностицирана зависимост към психоактивни вещества;
• приемат се мъже и жени;
• приемат се и клиенти с двойна диагноза;
• не се приемат младежи с антисоциално личностово разстройство.

Център за зависими "Отвори очи"

Контакти:
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А (в двора на храм „Св. Цар Борис”)
Телефон за запитвания и консултации: 0879 113 063
Анастас Анастасов - управител: 0879 113 065
еmail: pcdon2004@gmail.com
уебсайт: http://otvoriochi.org/

Описание на програмата:

Православен Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) е основан през 2004 г. за да посрещне нуждите на търсещите помощ хора, зависими към психоактивни вещества (наркотици или алкохол), и на техните близки.

Центърът осъществява своята дейност в защитено жилище, което се намира в двора на храм „Свети Цар Борис”, в кв. Аспарухово, гр. Варна. Разполага и с отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програмата.

ПЦДОН  е резидентна (24 часова) програма, тип „Терапевтична общност”, в която се осъществява психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества, включително с алкохол, и на техните близки, обгрижвайки ги физически, психически и духовно, като дейността се развива върху основата на православното християнство.

В програмата работят социални работници, психолози и духовни лица (отец Георги Фотакиев и отец Марек Влазлов).

Терапевтичната програма условно се разделя на Модул 1 (защитено жилище) и Модул 2 (преходно жилище).

Дейности:

Модул 1 – Рехабилитационна програма със средна продължителност около една година:

-    духовно обгрижване – групова и индивидуална терапия;
-    психотерапия – групова и индивидуална;
-    трудова терапия;
-    арт терапия;
-    милосърдна дейност;
-    спорт.

Модул 2 – Програмата за ресоциализация с препоръчителна продължителност 6 месеца:

-    образователни консултации, дискусии и отворени дебати на теми за здравето, дневния режим, превенция на рецидив, спорт и хоби, отговорности и работа, социални и комуникационни умения и други;
-    подпомагане при преодоляване на междуличностни конфликти (както с останалите участници в програмата, така и със семейството) и изграждане на доверие в семейството;
-    работа със семейството и близките;
-    помощ при намиране на работа и квартира.

Условия за прием:
-    програмата е за лица над 18 години;
-    участието е доброволно;
-    приемът се осъществява след премината детоксификация.

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

Контакти:
Адрес: София област, гр.Банкя, община Клисура, ул. Панорама № 9
Телефони: 0893 685 999; 046 620 448; 02 46 84 887
Лице за контакт: Волен Пасков
Електронна поща: bilani@abv.bg; info@bilani.bg
Интернет сайт: http://bilani.bg/

Описание на програмата:

Програмата в ТО „БИЛАНИ” е пилотна за България и съчетава модела на Терапевтичните общества и защитен Дом като вид социална дейност. Базирана на drug-free модела и подчинена на recovery-философията. Програмата е дългосрочна и оперира 24-часа, 7 дни в седмицата в продължение на 9 месеца. Къщата има капацитет да поеме 27 човека едноверменно.

Дейности:

 • Осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на реабилитираните лица.
 • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психо-активни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества. Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите - знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема: Общинската изпълнителна и законодателна власт, училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.
 • Промяната на общественото мнение като част от целите на проекта и обществото като непряк участник може да подкрепи ефективността на една рационална политика по този въпрос.
 • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване; промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност.

Условия за прием:

 • мъже, навършили 18 години;
 • преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол;
 • диагностицирана зависимост;
 • оценка на здравословното състояние от лекар;
 • подписване на договор и информирано съгласие за участие в програмата;
 • консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза.

Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

Контакти:
Адрес: гр. София 1000, ул. „Тракия“ № 54
Тел.: +359 877 677 834; +359 889 119 221
Лице за контакт:
Александър Илиев
E-mail: info@centrejiva.com
Уебсайт: http://centrejiva.com/

Дневният център и Защитеното жилище на „ЖИВА“ се намират в една от най-тихите централни части на София.

Описание на програмата:

„ЖИВА – насока в живота“ е рехабилитационен център от резидентен тип за лечение на хора, които имат проблеми с употребата на алкохол, легални и нелегални наркотици, и медикаменти.
Програмата се основава на пълното въздържание, което означава, че не се използват никакви медикаменти в лечението.

Екипът от обучени терапевти и психолози провежда групова и индивидуална терапия.

Терапията протича от 9 до 17 часа от понеделник до петък. Съботите и неделите, както и вечерите, са отделени за други занимания и свободно време.

Програмата цели справяне със зависимостта и промяна на поведението чрез промяна на мислите и чувствата.

Предоставя се подкрепа на семейството в процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството. Заедно всички тези елементи дават здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Терапевтичната програма се основава на модела Change & Grow като част от VillaRamadas Global Partners.

Моделът Change & Grow е съвкупност от принципи, които позволяват на човек да се развива. Той е насочен към всички онези, които търсят собствено развитие като начин за постигане на баланс между тялото, ума и духа, и пълноценен щастлив живот. Използвайки лесен за разбиране език и наблягайки върху позитивни мисли, чувства и поведение, Change & Grow е концепция, основаваща се на пет всеобхватни принципа – истина, любов, благодарност, приемане и отговорност.

Лиценз
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“ ЕООД има лиценз от Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013, от НЦН №453/19.3.2015 и от VillaRamadas Global Partners №CG01/2013.

Дейности:

Терапевтичната програма включва:
-    групова терапия;
-    превенция на рецидив;
-    индивидуална терапия;
-    Change @ Grow групи;
-    подкрепа за семейството и любимите хора;
-    литература;
-    уъркшопи;
-    писмени работи.

Терапевтичната програма включва:
-    Резидентна програма – минимум 24 седмици.
-    Последващи грижи в процеса на ресоциализация – 12 седмици.
Този период зависи от индивидуалния напредък в лечението на всеки клиент и може да бъде различен.
-    Поддържащ контакт и грижи след завършване на програмата – всеки първи понеделник в месеца.

Условия за прием:

-    навършени 18 години;
-    приемат се мъже и жени;
-    успешна детоксификация.

Терапевтичен център „Св. Илия“

Фондация „Общност в помощ на зависимите“

Контакти:
гр. Габрово, с. Поповци
тел.: 0876 945 908; 0898 836 570
Email: in.help.iz@gmail.com
Уебсайт: http://v-pomosht-na-zavisimite.com/

Резидентна, дългосрочна високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Участниците в Програмата следват специализиран терапевтичен режим, включващ индивидуално консултиране, групова работа, възстановяване и укрепване на навици, формиране на социална компетенстност и умения за вграждане в общността.

Терапевтичен център "Само днес"

Контакти:
гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" 44
тел.: 0877 843 854; 0888 378 983 (Павел Павлов); 0897 53 52 19 (Милена Петрова)
Email: samo.dnes@gmail.com
Уебсайт: https://samodnes.bg/

В програмата на терапевтичен център за лечение и рехабилитация на зависимости “Само днес” са заложени:

 • индивидуална терапия;
 • групова терапия;
 • психо-обучение за зависимостта;
 • развитие на социални умения;
 • телесно-ориентирана терапия;
 • когнитивно-поведенческа терапия;
 • мотивационно интервюиране;
 • спортни занимания;
 • създаване/възобновяване на навици и умения.