Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Терапевтични общности

Терапевтична общност „Феникс”

Контакти:
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
Тел. 071 92 209
Email: phoenix_house@abv.bg
Лице за контакт: д-р Петър Василев – Директор програми
Тел.: 0898 209 175; 0887 428 705
Лице за контакт: Веселка Въткова – Административен директор
Тел.: 0887 563 028
Уебсайт: http://phoenixhouse.bg/

Дейности:

• лечение и рехабилитация на зависими от психоактивни вещества;
• групова терапевтична работа;
• превенция на рецидив;
• ресоциализация.

Условия за прием:

• диагностицирана зависимост към психоактивни вещества;
• приемат се мъже и жени;
• приемат се и клиенти с двойна диагноза;
• не се приемат младежи с антисоциално личностово разстройство.

Център за зависими "Отвори очи"

Контакти:
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А (в двора на храм „Св. Цар Борис”)
Телефон за запитвания и консултации: 0879 113 063
Анастас Анастасов - управител: 0879 113 065
еmail: pcdon2004@gmail.com
уебсайт: http://otvoriochi.org/

Описание на програмата:

Православен Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) е основан през 2004 г. за да посрещне нуждите на търсещите помощ хора, зависими към психоактивни вещества (наркотици или алкохол), и на техните близки.

Центърът осъществява своята дейност в защитено жилище, което се намира в двора на храм „Свети Цар Борис”, в кв. Аспарухово, гр. Варна. Разполага и с отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програмата.

ПЦДОН  е резидентна (24 часова) програма, тип „Терапевтична общност”, в която се осъществява психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества, включително с алкохол, и на техните близки, обгрижвайки ги физически, психически и духовно, като дейността се развива върху основата на православното християнство.

В програмата работят социални работници, психолози и духовни лица (отец Георги Фотакиев и отец Марек Влазлов).

Терапевтичната програма условно се разделя на Модул 1 (защитено жилище) и Модул 2 (преходно жилище).

Дейности:

Модул 1 – Рехабилитационна програма със средна продължителност около една година:

-    духовно обгрижване – групова и индивидуална терапия;
-    психотерапия – групова и индивидуална;
-    трудова терапия;
-    арт терапия;
-    милосърдна дейност;
-    спорт.

Модул 2 – Програмата за ресоциализация с препоръчителна продължителност 6 месеца:

-    образователни консултации, дискусии и отворени дебати на теми за здравето, дневния режим, превенция на рецидив, спорт и хоби, отговорности и работа, социални и комуникационни умения и други;
-    подпомагане при преодоляване на междуличностни конфликти (както с останалите участници в програмата, така и със семейството) и изграждане на доверие в семейството;
-    работа със семейството и близките;
-    помощ при намиране на работа и квартира.

Условия за прием:
-    програмата е за лица над 18 години;
-    участието е доброволно;
-    приемът се осъществява след премината детоксификация.

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

Контакти:
Адрес: София област, гр.Банкя, община Клисура, ул. Панорама № 9
Телефони: 0893 685 999; 046 620 448; 02 46 84 887
Лице за контакт: Волен Пасков
Електронна поща: bilani@abv.bg; info@bilani.bg
Интернет сайт: http://bilani.bg/

Описание на програмата:

Програмата в ТО „БИЛАНИ” е пилотна за България и съчетава модела на Терапевтичните общества и защитен Дом като вид социална дейност. Базирана на drug-free модела и подчинена на recovery-философията. Програмата е дългосрочна и оперира 24-часа, 7 дни в седмицата в продължение на 9 месеца. Къщата има капацитет да поеме 27 човека едноверменно.

Дейности:

 • Осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на реабилитираните лица.
 • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психо-активни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества. Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите - знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема: Общинската изпълнителна и законодателна власт, училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.
 • Промяната на общественото мнение като част от целите на проекта и обществото като непряк участник може да подкрепи ефективността на една рационална политика по този въпрос.
 • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване; промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност.

Условия за прием:

 • мъже, навършили 18 години;
 • преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол;
 • диагностицирана зависимост;
 • оценка на здравословното състояние от лекар;
 • подписване на договор и информирано съгласие за участие в програмата;
 • консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза.

Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

Контакти:
Адрес: гр. София 1000, ул. „Тракия“ № 54
Тел.: +359 877 677 834; +359 889 119 221
Лице за контакт:
Александър Илиев
E-mail: info@centrejiva.com
Уебсайт: http://centrejiva.com/

Дневният център и Защитеното жилище на „ЖИВА“ се намират в една от най-тихите централни части на София.

Описание на програмата:

„ЖИВА – насока в живота“ е рехабилитационен център от резидентен тип за лечение на хора, които имат проблеми с употребата на алкохол, легални и нелегални наркотици, и медикаменти.
Програмата се основава на пълното въздържание, което означава, че не се използват никакви медикаменти в лечението.

Екипът от обучени терапевти и психолози провежда групова и индивидуална терапия.

Терапията протича от 9 до 17 часа от понеделник до петък. Съботите и неделите, както и вечерите, са отделени за други занимания и свободно време.

Програмата цели справяне със зависимостта и промяна на поведението чрез промяна на мислите и чувствата.

Предоставя се подкрепа на семейството в процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството. Заедно всички тези елементи дават здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Терапевтичната програма се основава на модела Change & Grow като част от VillaRamadas Global Partners.

Моделът Change & Grow е съвкупност от принципи, които позволяват на човек да се развива. Той е насочен към всички онези, които търсят собствено развитие като начин за постигане на баланс между тялото, ума и духа, и пълноценен щастлив живот. Използвайки лесен за разбиране език и наблягайки върху позитивни мисли, чувства и поведение, Change & Grow е концепция, основаваща се на пет всеобхватни принципа – истина, любов, благодарност, приемане и отговорност.

Лиценз
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“ ЕООД има лиценз от Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013, от НЦН №453/19.3.2015 и от VillaRamadas Global Partners №CG01/2013.

Дейности:

Терапевтичната програма включва:
-    групова терапия;
-    превенция на рецидив;
-    индивидуална терапия;
-    Change @ Grow групи;
-    подкрепа за семейството и любимите хора;
-    литература;
-    уъркшопи;
-    писмени работи.

Терапевтичната програма включва:
-    Резидентна програма – минимум 24 седмици.
-    Последващи грижи в процеса на ресоциализация – 12 седмици.
Този период зависи от индивидуалния напредък в лечението на всеки клиент и може да бъде различен.
-    Поддържащ контакт и грижи след завършване на програмата – всеки първи понеделник в месеца.

Условия за прием:

-    навършени 18 години;
-    приемат се мъже и жени;
-    успешна детоксификация.

Терапевтична общност „Ново начало”

Контакти:
гр. София, кв. "Банкя"
Тел.: 089 438 3606
Email: novonachalo10@gmail.com
Уебсайт: https://novo-nachalo.net/

Терапевтична Общност “Ново начало” е програма за рехабилитация на зависимости и част от дейностите на фондация “Общност Ново начало”, член на европейската федерация на терапевтичните общности (EFTC). Проектът “Ново начало” е пионер в областта на психо-социалната рехабилитация в България и съществува от 2005 г. Структурата и дейностите на общността са проектирани да водят зависимите личности към пълната промяна на тяхното поведение и предходен начин на живот.

Терапевтичната програма се състои от четири етапа:

 1. Детоксикация.
 2. Терапевтична общност – 8 месеца.
 3. Център за ресоциализация – 5 месеца.
 4. Проследяваща фаза.

Дейности:
В Общност Ново начало се прилага така нареченият подход на промяна на ”Цялостната личност”. Терапията включва индивидуални и групови сесии, и е ориентирана към прозрението, помагащо на резидента да види нови переспективи за себе си. Допълнителните дейности, като развлекателна терапия, спорт, фитнес, литература и др., допринасят за намаляване на стреса при процеса на промяна.

Семейната програма, която се провежда успоредно, се фокусира върху подпомагане на близките на зависимите и насърчаването на всички членове на семейството да взимат участие в процеса на възтановяване.

Чрез връзките с професионалисти извън центъра, екипът помага на резидентите да съставят план, който да включва как да живеят трезвени и да продължат с груповата и/или индивидуалната терапия.

Продължителният  контакт с  участниците на програмата включва проследяване и подкрепа за срок от поне две години след излизането им от програмата. Събраната по този начин информация допринася за текущите изследвания на ефективността на терапевтичните практики на общността.

Основите на програмата включват:

 • лекции за възстановяването;
 • групова терапия;
 • индивидуална терапия;
 • специализирани групи (например по пол и т.н.);
 • индивидуален план за лечение;
 • индивидуални задачи;
 • фитнес тренировки.

Условия за прием:

 • навършени 18 години;
 • приемат се мъже и жени;
 • декларация за доброволно участие в програмата;
 • липса на съпътстващо психиатрично заболяване;
 • успешна детоксификация.

Терапевтичен център „Св. Илия“

Контакти:
гр. Габрово, с. Поповци
тел.: 0876 945 908; 0898 836 570
email: in.help.iz@gmail.com
уебсайт: http://v-pomosht-na-zavisimite.com/

Резидентна, дългосрочна високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства.