телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до зависимост?

Както към други халюциногени, така и към LSD не се развива зависимост. Въпреки че толерансът (необходимост от повишаване на количеството за получаване на един и същ ефект) се развива много бързо, не се наблюдава компулсивно търсене на наркотика, което се наблюдава при вещества, към които се развива зависимост. Това е така по няколко причини: 1) дългата продължителност на ефектите означава, че употребяващият няма нужда да купува наркотика през малък период от време; 2) толерансът се развива толкова бързо, че повтарящата се употреба е безполезна; 3) непостоянните ефекти и потенциалните негативни реакции водят до непостоянна употреба и 5) силните халюцинации, предизвикани от LSD, често карат употребяващия да се въздържа от употреба за известно време, за да се възстанови.