телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идва?

LSD е синтезирано за пръв път от Албърт Хофман през 1938 г., докато работел за Sandoz Laboratories в Базил. Няколко години по-късно при преоценка на веществото, той изпитал ефектите му, съвсем без да иска. Повече за този инцидент можете да прочетете тук.

През петдесетте и шейсетте години на миналия век Sandoz са направили оценка на терапевтичните приложения и са продавали веществото с търговското име Delysid. Използвано е за изследване на химическия произход на психичните разстройства. До средата на седемдесетте години на XX век са се провеждали изследвания за потенциалното приложение на LSD в психиатрията. Употребата за развлечение е започнала през шейсетте години и е свързана с психеделичния период.