телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как действа?

Механизмът на действие на LSD не е напълно изяснен. Счита се, че взаимодейства със серотониновата система чрез свързване и активиране на определен вид рецептори, който има роля в инхибиторните системи – това води до разстройствата на възприятието. LSD е един от най-силните наркотици и е активен при дози от около 20 микрограма. Обикновено дозите са около 20 до 80 микрограма, въпреки че преди са се срещали и такива с 300 микрограма.