телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Няма данни аяхуаската да предизвиква физическа зависимост, но има вероятност да води до психологическа такава. Последното по-скоро е свързано с желанието на употребяващите отново да изпитат преживяванията от ДМТ, което може да доведе до по-продължителна употреба.

При честа употреба е възможно да се развие толеранс към ДМТ за кратък период. Няма съобщени данни от употребяващите за симптоми на абстиненция след прекратяване на употребата.