телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е аяхуаска?

С думата „аяхуаска” се означава както самото растение Banisteriopsis caapi, така и отварата, направена от него, обикновено в комбинация с растения, съдържащи ДМТ. Думата идва от езика на индианското племе Кечуа.

Аяхуаската е традиционна южноамериканска отвара, при чието приготвяне често се използват листата на растението Psychotria viridis като източник на ДМТ. Banisteriopsis caapi съдържа алкалоидите хармин и хармалин, които действат като моноаминооксидазни инхибитори. Това позволява на ДМТ да запази своята активност при поглъщане. Без тези алкалоиди ДМТ бързо бива разграден в тялото от ензима моноаминооксидаза.

Аяхуаската се приготвя чрез варене или накисване на растителните съставки. Традиционните отвари могат понякога да съдържат допълнителни психоактивни и/или лечебни растения, като например тютюн, кока, Brugmansia, Datura или много други.

Извън басейна на Амазонка, на други места по света, аяхуаската се приготвя от много разнообразни съставки, включващи чисти химикали (това понякога се нарича „фармахуаска”) или заместващи аналози от други растения, съдържащи хармала алкалоиди.

Употребата на аяхуаска води до психеделично преживяване, подобно на това, предизвиквано от другите халюциногени. В традиционните култури често се използва от шаманите, за да „отключат“ връзката с природата.

В съвременните западни общества към аяхуаска обикновено проявяват интерес хора, които търсят употребата на „отварящи съзнанието“ вещества, за да преодолеят страхове или за да изследват способностите на ума си.

Аяхуаската е известна със способността си да предизвиква повръщане и/или диария при много от употребяващите я, с богатите си визуални халюцинации и със силните си ефекти, водещи до промяна на съзнанието.