телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

Употребата на аяхуаска, както и на всяко психоактивно вещество, носи своите рискове, които могат да бъдат различни при различните хора. Това е така, защото ефектите на веществото зависят от три неща:

  • самото вещество (вид и количество);
  • употребяващия човек (в какво физиологично и психично състояние се намира той);
  • средата, която обкръжава употребяващия (достатъчно ли е безопасна или и тя самата крие рискове).

С употребата на аяхуаска се свързват няколко случая на сериозни наранявания или смърт.

В същото време са възможни тежки негативни реакции от употребата на отварата, особено ако тя се приема заедно с незаконни наркотици и/или неконтролирани храни и лекарства. Причината за това е в моноаминооксидазния инхибитор, който деактивира в тялото ключов ензим, отговарящ за разграждането на различни химикали. Без този ензим тези химикали са отровни за организма.

Хората, които употребяват аяхуаска, трябва предварително да се информират добре кои храни, лекарства и наркотици са противопоказани за едновременна употреба с вещества, съдържащи МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори).

Комбинирането на вещества, съдържащи МАОИ, с много голям брой лекарства, продавани с или без рецепта, както и с незаконни наркотици, може да доведе до много неприятни или фатални ефекти.

Причината за тези предупреждения е опасността от развитие на серотонинов синдром, който се появява тогава, когато в тялото се натрупа твърде много серотонин. МАОИ (в случая алкалоидите хармин и хармалин) пречат на разграждането на серотонина и нивата му могат да се повишат.

Симптомите на серотониновия синдром включват тремор (треперене), диария, патологично усилени рефлекси, мускулни спазми, тревожност, дезориентация, разширени зеници, силно потене, тахикардия, учестено дишане, високо кръвно налягане, висока температура, мускулна ригидност, гърчове, рабдомиолиза (разрушаване на мускулната тъкан) и кома. Тежките форми на серотонинов синдром могат бързо да доведат до смърт.

Също така, както всички силни халюциногени, аяхуаската може да предизвика краткотрайни или дълготрайни промени на личността. Възможно е и да отключи психотични епизоди.

При някои от хората, които са употребявали аяхуаска, се наблюдават посттравматично стресово разстройство, параноя, свръхбдителност, деперсонализация/дереализация.

Характерна е появата на флашбек (спонтанни, повтарящи се връщания на някои от сензорните разстройства, които са били предизвикани от аяхуаска). Дори и употребата да е била отдавна, някои хора може внезапно да получат халюцинации. Това не само че е плашещо, но би могло да бъде и много опасно, особено ако е по време, когато човек шофира или работи с машини.