телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идва?

Алкалоидът хармалин за първи път е извлечен от семената на растение през 1841 година. През 1852 година за първи път хора от западния свят записват данни за психоактивните ефекти на растението Banisteriopsis caapi, растящо в басейна на Амазонка. В началото на ХХ век е заснет филм, показващ традиционни церемонии с употреба на аяхуаска, и е показан на Американската фармацевтична асоциация.

Аяхуаската става популярна сред европейците и северноамериканците чрез медиите в края на ХХ век. Тогава употребяващите я създават особен вид туризъм с дестинация Южна Америка. В края на 90-те години отварата започва и да се продава по улиците в някои южноамерикански градове.