телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво чувства употребяващият?

Обикновено главната обща съставка в аяхуаската е растението Banisteriopsis caapi, което съдържа хармала алкалоиди, действащи като инхибитори на ензима моноаминооксидаза. Тези алкалоиди имат успокояващ (седативен) ефект и при големи дози могат да предизвикат някакви зрителни халюцинации. Все пак, основните халюцинации се дължат на растенията, съдържащи ДМТ, които се добавят към отварата.

Ефектите на аяхуаска могат да варират драстично от един човек до друг и от едно преживяване до друго. Например едни хора могат да употребят аяхуаска и да открият, че тя има стимулиращо действие върху тях, докато други хора съобщават за екстремни видения. Няма начин да се прогнозира какво ще почувства употребяващият или как ще реагира.

Правени са мозъчни сканирания, които показват, че употребата на тази отвара може да намали активността в определени области на мозъка. Въпросните зони, когато са свръхактивни, се свързват със състояния като тревожност и социална фобия, както и с депресия.  Именно затова хора, които изпадат в подобен тип състояния, изпитват облекчение при употребата на аяхуаска.

Обикновено, когато някой употребява аяхуаска, сканирането на мозъка показва увеличаваща се активност в зрителната кора, както и засилена дейност в лимбичната система. Лимбичната система отговоря за емоциите и спомените. Употребата на аяхуаска също така може да доведе до определено състояние в мозъка, което в последствие би могло да бъде предпоставка за развитие на депресия и тревожност.

Ефектите на аяхуаската също така значително варират от една отвара до друга заради голямото разнообразие на растенията, които се добавят.

Трябва да се знае, че приемането на някои храни, лекарства и наркотици в комбинация с МАОИ (моноаминооксидазни инхибитори) може да бъде много опасно за здравето. Добре е употребяващите аяхуаска предварително да потърсят информация по този въпрос.

Условно ефектите от употребата на аяхуаска могат да се разделят на приятни, неутрални и неприятни.

Приятни ефекти:

 • повишаване на настроението, еуфория;
 • всеобхватно чувство за свързаност с вселената;
 • чувства на любов и емпатия;
 • усещане за вътрешен мир и приемане на себе си, другите и света;
 • дълбоки духовни преживявания;
 • усещане за емоционално или душевно изцеление;
 • някои употребяващи твърдят и че аяхуаската има и физически лечебни свойства;

Неутрални ефекти:

 • успокояване (седация);
 • силни зрителни халюцинации (често пъти се дават данни за образи на змии, големи котки, извънземни, богини);
 • видения без смисъл;
 • слухови халюцинации;
 • променено усещане за пространство и време;
 • повишена възможност за всеобхватно магическо мислене, паранормални идеации.

Неприятни ефекти:

 • гадене, повръщане, диария, болки по тялото, потене/студени тръпки, както и други симптоми, приличащи на грип или хранително отравяне (по-малко вероятни след няколко употреби);
 • страх и/или параноя;
 • употребяващият може да получи чувството, че си губи разсъдъка или че умира;
 • загуба на равновесие, трудности с ходенето.

Някои хора съобщават за преживявания на интензивна тревожност, параноя и страх, като това може да върне стари травми и да бъде много неприятно за повечето хора. Страничните ефекти върху психиката от употребата на аяхуаска могат да продължават седмици след употребата.

В зависимост от това какво количество е прието и колко скоро се е хранил употребяващият, ефектите започват от 20 до 60 минути след приемането.

Според употребяващите аяхуаска, най-силните ефекти продължават от 2 до 6 часа. Остатъчните ефекти отшумяват бавно и могат да продължат още от 1 до 8 часа, като това зависи от приетата доза и индивидуалния метаболизъм. По-високите дози обикновено имат по-дълготрайни ефекти.