BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Синтетични канабиноиди

Синтетични канабиноиди

Синтетичните канабиноиди са химични вещества (съединения), чието действие наподобява действието на активната съставка на канабиса тетрахидроканабинол (THC). Ефектите може да наподобяват тези на канабиса, но в повечето случаи рисковете от употребата могат да бъдат много по-големи.

Синтетичните канабиноиди обикновено се продават в „растителни” смеси за пушене, но не във всички такива е установено тяхното наличие.

Синтетичните канабиноиди играят важна роля в бързото разрастване на пазара на „легалните наркотици”. „Легални наркотици” е термин, който се използва за назоваване на новите, нерегулирани психоактивни вещества, които  повече или по-малко наподобяват ефектите на контролираните от закона наркотици и се продават свободно на пазара.

Основните опасности, които идват от употребата на тези наркотици, са свързани с факта, че се знае малко за фармакологията и токсикологията на тази група вещества при хората. Много от веществата всъщност никога не са били изследвани върху хора. Синтетичните канабиноиди имат потенциала да бъдат много по-вредни от канабиса поради начина си на производство и заради различните по вид и сила съставки, които се използват за направата на един и същи продукт. Заради това непостоянство в производството, употребяващият няма представа какво купува.

Има много различни видове синтетични канабиноиди и част от тях вече са в Списък І от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, чието производство, притежание и продажба са незаконни.