телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Трудно ли е да спреш?

Хората, които се лекуват в поддържащи програми, могат да решат да преустановят употребата на метадон в даден момент. За целта им се изготвя индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното им състояние. Детоксификацията е краткосрочна (по-бързо намаляване на дозата) или дългосрочна (по-бавно намаляване).

Напускането на поддържащата програма, без да е изпълнен индивидуалният план за завършването на лечението, носи сериозен риск за зависимите. В повечето случаи те бързо се връщат към употребата на незаконни наркотици.

Силно препоръчително е след завършване на метадоновото лечение зависимите да продължат да получават психологическа подкрепа с цел задържане на ремисията (да останат чисти). Това е особено важно в случаите, в които хората, лекуващи се с метадон, не са получавали необходимото психологическо консултиране в поддържащата си програма.

Към хората, които злоупотребяват с метадон, без да участват в поддържаща програма, е необходимо да се подхожда така, както към зависимите към хероин или други опиати. Това означава, че е важно да се потърси специализирана помощ и да се предприеме подходящото лечение.

Кои са етапите на лечение, през които най-често преминават зависимите, можете да прочетете тук.

Можете да изтеглите кратката характеристика на метадона оттук.