телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Коя употреба е проблемна?

Също като другите опиоиди, метадонът притежава потенциал за злоупотреба и развитие на зависимост.

Докато употребата на метадон се случва в рамките на програма за поддържащо лечение и пациентът следва стриктно предписанията на лекуващия си лекар, е малко вероятно да се стигне до някакви сериозни проблеми с този медикамент.

В следните случаи можем да говорим за проблемна употреба на метадон:

•    употреба на по-високи дози от предписаните или по-често от предписаното;
•    пропускане на прием с цел да се съберат няколко дози накуп и по-късно да бъдат приети наведнъж;
•    инжекционна употреба;
•    самопредписване – зависимият решава, че може сам да се лекува с метадон, като си самоопределя дозата и схемата за прием, а метадонът купува незаконно от улични дилъри;
•    употреба от хора, които взимат метадон като наркотик за забавление.

Важно: Всяка употреба на метадон, която се случва извън рамките на програма за поддържащо лечение или при която не се следват предписанията на лекуващия психиатър, може да се смята за проблемна. В такива случаи метадонът губи свойствата си на медикамент за лечение и се превръща в наркотик за злоупотреба.