Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Води ли до пристрастяване?

Не е известно Салвия дивинорум да предизвиква физическа зависимост, както и не е вероятно да води до психическа такава. Няма данни за абстинентни симптоми след прекратяване на употребата. Но както и при повечето психоактивни вещества, някои хора я употребяват по-често, дори и да не се чувстват много комфортно от това. Няма доказателства, че употребата на салвинорин А води до повишаване на толеранса.