Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

От къде идва?

Салвия дивинорум за пръв път се споменава в западната литература през 1939 г. от  Дж. Джонстън, който изучавал употребата на псилоцибинови гъби от местно племе в Мексико. Р. Уейсън продължил да документира нейната употреба между 1951 и 1962 г., като лично изпитал ефектите ѝ върху себе си. Употребата на Салвия дивинорум вероятно датира от ранната история на Централна Америка, но по въпроса няма достатъчно писмени свидетелства.

Растението остава недобре познато като психоактивна субстанция до средата на 90-те години на ХХ век, когато Д. Сийбърт и други започват да експериментират с него, а листата започват да се продават в Интернет.