Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво чувства употребяващият?

Салвинорин А е най-силният халюциноген, синтезиращ се по естествен начин в природата, поради което се смята, че трипът, предизвикан от него, е по-силен и от този, предизвикан от DMT.

В зависимост от дозата ефектите от употребата на Салвия дивинорум могат да варират от леко до много мощно психеделично преживяване. При по-високи дози употребяващите споделят за силно изкривяване на времето, ярки образи, срещи със странни същества, пътувания до други места, планети или времена, преживяване на ярки спомени от собственото миналото или преживяване на целия живот на друг човек.

Необходимо е да се знае, че при наличието на такива мощни преживявания при употребилия винаги трябва да остава някой, който не е употребил. Макар в повечето случаи хората да остават неподвижни по време на трипа, някои се опитват да станат и да ходят докато се намират в състояние, в което напълно са изгубили връзката с тялото и личността си.

Докато ефектите от употребата на Салвия дивинорум са слаби, те остават до известна степен неутрални и безвредни. Когато обаче бъдат достигнати пълните ефекти, много хора ги намират за неприятни и непреодолими, и повече страшни, отколкото забавни.

Като агонист на капа-опиодните рецептори салвинорин А предизвиква нежелани странични ефекти у употребяващите, поради което много хора намират Салвия дивинорум за отблъскваща.

Условно ефектите от употребата на Салвия дивинорум могат да се разделят на приятни, неутрални и неприятни.

Приятни ефекти:

 • Кратка продължителност (при пушене)
 • Радикална промяна на перспективата
 • Повишаване на усещането за естетика и сетивност
 • Креативни, подобни на сън преживявания
 • Прозрение за лични въпроси

Неутрални ефекти:

 • Мощни халюцинации при отворени и затворени очи
 • Обща промяна на съзнанието (както при повечето психоактивни вещества)
 • Променени възприятия
 • Промяна в телесната температура, зачервяване на лицето
 • Физически усещания за натиск, вятър
 • Усещане за преминаване в други измерения, в алтернативни реалности
 • Усещане за присъствие или за контакт с друго същество
 • Дисоциация (загуба на връзката между тялото, съзнанието и личността) – при по-високи дози

Неприятни ефекти:

 • Свръхинтензивни преживявания
 • Страх, ужас и паника
 • Силно потене
 • Трудност при интегрирането на преживяванията
 • По-високите дози могат да доведат до неспособност за контрол върху мускулите и запазването на равновесие – има случаи на падания
 • Леко до умерено главоболие, което обикновено започва след отшумяване на ефектите

При пушене ефектите от употребата на Салвия дивинорум обикновено се проявяват много бързо. Първите от тях се усещат след 20 до 60 секунди, като достигат връхната си точка в рамките на 1-2 минути. Първоначалните ефекти продължават между 5 и 15 минути, след което има период на отшумяване от 20-40 минути преди употребилият да се върне в изходното си състояние.