телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Над половината от хората на възраст 12-24 г. имат странични ефекти от енергийните напитки според проучване

Над половината от хората на възраст 12-24 г. имат странични ефекти от енергийните напитки според проучване

„Енергийните напитки предизвикват много неприятни странични ефекти като проблеми със сърцето и припадъци у половината от децата“ е потенциално ужасяващото, но подвеждащо заглавие в британското издание The Sun.

То се основава на онлайн допитване на повече от 2000 младежи на възраст от 12 до 24 г. в Канада през 2015 г. Допитването открива, че над половината от младите хора, които някога са пили кофеинови енергийни напитки, са съобщили за поне един страничен ефект след консумацията. Не е изненадващо, че най-честите странични ефекти са били свързани със стимулиращите свойства на съдържащите много кофеин енергийни напитки, като например ускорена сърдечна дейност и безсъние.

Около една четвърт от младежите са съобщили за ускорена сърдечна дейност (сърцебиене), подобен процент са имали трудности със съня, а около една пета са страдали от главоболие.

Макар заглавието да създава впечатлението, че това се случва много по-често, в действителност само 1 от 500 деца, които са пили такива напитки, е съобщило за преживян припадък. А и не можем да бъдем сигурни, че тези припадъци са били пряко свързани с енергийните напитки.

Енергийните напитки съдържат не само много кофеин, но и други стимуланти, които могат да засегнат здравето. Също така, те често съдържат и много захар и следователно – калории. Поради тази причина несъмнено има по-здравославни опции за напитки за децата и младите хора.

Европейската агенция за безопасност на храните съобщава, че „дневният прием на кофеин (за деца) до 3 мг/кг телесно тегло не предизвиква безпокойство за безопасността“. За 14-годишните (с тегло около 50 кг) това означава горна дневна граница от 150 мг кофеин.

Откъде идва тази история?

Проучването е проведено от изследователи от Унивеситета „Ватерло“ в Канада и е финансирано от Канадските институти за здравни изследвания; един от авторите е финансиран от Института за изследвания на Канадското общество по ракови заболявания.

Проучването е публикувано в списанието Canadian Medical Association Journal (CMAJ) Open. Публикацията е със свободен достъп и може да бъде прочетена безплатно онлайн.

Какъв вид изследване е това?

Това е кръстосано проучване, целящо да оцени честотата на страничните ефекти при децата и младите хора, които пият кофеинови енергийни напитки.

Този вид проучване е добро за изследване на такъв тип въпроси, защото дава представа за това колко разпространен е даден проблем. Само по себе си обаче проучването не може да докаже, че напитките са причинили наблюдаваните ефекти. Въпреки това то помага за изграждането на картина наред с това, което вече се знае за ефектите на кофеина върху тялото.

Изследователите са били заинтересувани от този въпрос, защото консумацията на енергийни напитки се увеличава. Последните съдържат стимуланти, включително кофеин, и Канадското здравно министерство през 2010 г. ги определя като „безпокойство за безопасността“. Смята се, че децата и младите хора са особено чувствителни към техните ефекти.

Много от вредните ефекти, свързани с кофеина, са краткосрочни (например затрудненията със съня или главоболието). Но консумацията на твърде много кофеин може да бъде свързана с редки и сериозни вредни ефекти, включително повръщане, припадъци, проблеми със сърдечния ритъм и дори смърт. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ докладва за над 30 смъртни случая между 2004 и 2012 г., свързани с енергийни напитки.

Какво включва изследването?

Изследователите са събрали данни от канадски юноши и млади хора (на възраст от 12 до 24 г.) онлайн през 2015 г. Задали са въпроси за техните навици и знания по отношение на кофеиновите енергийни напитки и кафето. Например участниците е трябвало да отговорят дали са изпитвали някакви от изброените в списък странични ефекти след употребата на такива напитки. Изследователите след това са проверили колко чести са различни странични ефекти и как се съпоставят те при хората, които са пили кафе или енергийни напитки.

Допитването е проведено сред голяма съществуваща онлайн група от потребители. Тези, които са попълнили въпросника, са получили пари или други форми на заплащане. Юношите на възраст 12-17 години били набрани чрез техните родители, а хората на възраст 18-24 г. били набрани директно. Допитването включвало въпроси за възрастта на участниците, пола и местоживеенето им.

Изследователите са използвали тази информация, за да пресметнат какви биха били резултатите, ако цялото канадско население е било допитано.

Какви са основните резултати?

Повече от 37 000 души били помолени да участват, а 2055 са попълнили въпросника. Около половината от тях били на възраст между 12 и 17 г., а другата половина – на възраст 18-24 г. Изследователите не докладват отделно резултатите на тези възрастови групи.

Като цяло, почти три четвърти (74%) са съобщили, че са опитвали енергийна напитка поне веднъж и почти 85% са опитвали кафе.

Малко над половината (55%) са съобщили, че са изпитали поне един страничен ефект след употребата на енергийна напитка. Около половината от тези участници (51%) са били изпили само една енергийна напитка, преди да изпитат ефекта, за който са съобщили.

От всички хора, които са отговорили:

  • 25% са съобщили за ускорена сърдечна дейност;
  • 24% са съобщили за трудности със заспиването;
  • 18% - за главоболие;
  • 5% са съобщили, че са имали гадене или повръщане, или диария;
  • 4% са съобщили за болки в гърдите;
  • 0,2% - за припадъци (тоест 1 от 500 от хората, които са пили енергийни напитки).

Малко над 1% са търсили медицинска консултация заради тези странични ефекти и почти 2% са мислили за тази възможност. Около половината от тези, съобщили за странични ефекти, са съобщили и за други фактори, които може да се допринесли, като например употреба на алкохол (22%), на други кофеинови продукти (11%), употреба на наркотици (8%) или прием на медикаменти (6%). Осемнадесет процента са упражнявали физическа дейност по това време.

Страничните ефекти са били по-чести при хората, които пият енергийни напитки, отколкото при тези, пиещи кафе.

Как изследователите тълкуват резултатите?

Изследователите заключават: „Повече от половината от юношите и младите пълнолетни, които са консумирали енергийни напитки, съобщават за вредни ефекти, някои от които достатъчно сериозни, за да дадат основание за търсенето на медицинска помощ.“

Изследователите казват, че наблюдаваните странични ефекти са в съотвествие с това, което е известно за ефектите на кофеина върху тялото. Те препоръчват да се проведат по-широки проучвания, както и да се продължи наблюдението чрез съществуващите канали, в които потребителите съобщават за ефекти.

Заключение

Потенциалното въздействие върху здравето на кофеиновите енергийни напитки е предмет на нарастващо безпокойство, особено при децата и младите хора, тъй като тези напитки стават по-популярни. Сегашното проучване предполага, че младите хора може относително често да съобщават за някакви странични ефекти след консумацията им.

В по-голямата част от случаите страничните ефекти от кофеиновите енергийни напитки не е вероятно да бъдат сериозни. Но имайки предвид известните ефекти на кофеина върху тялото, броят на калориите в някои енергийни напитки и липсата на хранителна стойност, тези напитки трудно могат да се смятат за здравословна опция.

В Европейския съюз енергийните напитки, съдържащи над 150 мг кофеин на литър, трябва да носят предупреждение, казващо, че те имат високо съдържание на кофеин и не се препоръчват за деца. Енергийните напитки може да съдържат и други форми на стимуланти, които също може да допринасят за наблюдаваните странични ефекти.

Без съмнение дебатът относно тези напитки ще продължи, като някои хора призовават за допълнителни мерки, чрез които да се попречи на децата да купуват и консумират напитките.

Източник: https://www.nhs.uk/news/pregnancy-and-child/over-half-12-24-year-olds-have-side-effects-energy-drinks-survey-reports/