телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Двоен проблем: Пушене, хазарт и импулсивност

Двоен проблем: Пушене, хазарт и импулсивност

Много хора, които имат проблеми с хазарта, имат и проблем с други вещества или психични заболявания, а пушенето също е често срещан съпътстващ проблем. Освен това, хората, които играят хазарт и пушат, имат по-тежки симптоми на хазартен проблем, отколкото тези, които играят и не пушат. По-високата импулсивност е свързана и с употребата на тютюн, и с проблемите, свързани с хазарта. Като част от Special Series on Gambling Disorder, ASHES прави преглед на проучването на Селина Буутби и нейните колеги, в което се изследва дали нивата на импулсивност при хората с коморбидност (проблеми с тютюнопушенето и хазарта) се различават от нивата на хората, които имат само един или нито един от тези проблеми.

Какъв е въпросът на изследването?

Дали хората, които имат проблеми с и пушенето, и с хазарта, са по-импулсивни от хората, които имат само един от двата проблема или нито един?

Какво са направили изследователите?

Изследователите са разпространили проучването онлайн сред 650 души, които са заявили, че са играли хазарт през последната година. Проучването е оценило състоянието на хазартна игра на всеки участник с Индекса на тежест на хазартен проблем/PGSI (резултат от 5 или повече показва наличието на проблеми, свързани с хазарта) и статуса им на пушене, питайки дали в момента пушат ежедневно, от време на време или изобщо не пушат. Изследването включва и Скалата за импулсивно поведение UPPS-P: UPPS-P Impulsive Behavior Scale.

UPPS (Whiteside & Lynam, 2001) е скала, измерваща четири аспекта на импулсивността, която е конструирана като комбинация от айтеми от няколко различни скали за импулсивност. Тя съдържа 45 айтема, оценявани по 4-степенна скала до каква степен отговарят за изследваното лице (от съвсем не до много). Четирите ѝ подскали са негативна неотложност, непреднамереност, непостоянство и търсене на усещания (negative urgency, lack of perseverance, lack of premeditation, and sensation seeking). По-късно е добавена и подскала за позитивна неотложност (positive urgency). UPPS-P (Lynam et al., 2009) съдържа 59 айтема.

Какво са открили?

Хората, които изпитват проблеми, свързани с хазарта, проявяват значително по-висока импулсивност във всичките пет аспекта в сравнение с хората, които играят, без това да им  причинява проблеми. Тези, които пушат ежедневно, имат значително по-високи нива по подскала „негативна неотложност“ (липса на контрол, когато човек изпитва екстремни отрицателни емоции), отколкото тези, които не пушат. Освен това, хората, които са имали както проблеми, свързани с хазарта, така и са пушили ежедневно, имали и  по-високи нива на „негативна неотложност“ от хората, които са имали проблеми с хазарта, но не са пушили толкова често.

Защо тези открития са от значение?

Това проучване подкрепя идеята, че хората, които пушат и имат проблеми, свързани с хазарта, могат да бъдат отделна подгрупа, изправена пред различни трудности в сравнение с хората, които имат само едно от тези разстройства. По-голямата негативна неотложност означава, че когато тези хора се сблъскват с трудни емоционални ситуации, вероятно ще бъдат по-склонни да се заемат с импулсивно пушене или хазарт. Наред с доказателствата, че никотинът може да е причина за това човек да залага по-големи суми пари при хазарт, тези открития показват, че последствията от тези две форми на зависимост могат да взаимодействат помежду си по начини, които биха могли да направят по-трудно лечението на всяко едно от тях. Ако научим повече за това как коморбидността може да усложни проблемите, свързани с играта на хазарт, ще разберем повече и за това къде да насочим усилията си за решаването им.

Всяко изследване има ограничения. Какви са ограниченията в това проучване?

Проучването се е интересувало от състоянието на пушене и игра на хазарт на участниците само през последната година. Възможно е някой да е имал проблеми, свързани с тютюнопушенето и хазарта, в различни периоди от живота си.

Източник: http://www.basisonline.org/2018/03/ashes-vol143-double-trouble.html?platform=hootsuite