телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Скрининг въпросник за учители, педагогически съветници и училищни психолози

Скрининг въпросник за учители, педагогически съветници и училищни психолози

Този въпросник е предназначен за учители, педагогически съветници и училищни психолози и се отнася за ученици от 12 до 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при ученика, заради когото го попълвате. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.