телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво са синтетичните катинони?

Катиноните ((S)-2-amino-1-phenyl-1-propanone) са естествени  вещества в листата на растението Catha edulis. Синтетичните катинони са техни производни. Тези, които се използват като накротични вещества, включват: бутилон (butylone), диметилкатинон (dimethylcathinone), еткатинон (ethcathinone), етилон (ethylone), 3- и 4-флуоромeткатинон (3 and 4-fluoromethcathinone), мефедрон (mephedrone), метедрон (methedrone) и метилендиоксипировалерон (methylenedioxypyrovalerone, MDPV), метилон (methylone) и пировалерон (pyrovalerone). Много малко от тези вещества са изследвани за възможна медицинска употреба. Единственото производно на катиноните, което се използва за медицински цели в САЩ и Европа, е бупропион. Използва се при лекуване на депресия и като помощно средство за отказване на цигари. Останалите изследвани вещества показали сериозни странични ефекти.

Разпространяват се под формата на бял прах. Често биват продавани като „соли за вана” или „тор за растения” с надпис „неподходящо за консумация от хора”, за да се избегне законодателството. Продават се чрез интернет, в специални магазини или от дилърите. Потребителят никога не може да бъде сигурен какво точно вещество има в пакетчето, тъй като съдържанието може да не е описано или наличното такова да не отговаря на действителното съдържание.