телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

•    Най-големият риск е този от развитието на зависимост. Както при другите наркотици и алкохола, употребяващият най-често не осъзнава, че той или тя само избягва проблемите. Основната цел на употребата на сънотворни и транквиланти много често е именно бягството от проблемите и това прави риска от възникване на зависимост особено голям.

•    Колкото по-висока е дозата, толкова повече време е нужно на тялото, за да елиминира активната съставка, и толкова по-дълго действа веществото. При някои бензодиазепини пълната елиминация може да отнеме повече от 200 часа. Реално човек, който взима такова вещество, ежедневно приема нова доза, докато старата все още не е прекратила дейстието си. Като резултат от тази акумулация (натрупване) на веществото може да се появят неприятни странични ефекти като главоболие, умора, чувство за празнота, замаяност и потиснато настроение.

•    Комбинацията на бензодиазепини с алкохол, опиоиди и барбитурати е много опасна. Всички тези вещества потискат функциите на централната нервна система (ЦНС). Много хора пият алкохол или приемат други депресанти на ЦНС, без да си дават сметка, че бензодиазепините, които са приели предишния ден, все още са активни и могат да си взаимодействат с другите вещества. Смесването на бензодиазепини с други депресанти на ЦНС често води до дихателна недостатъчност, кома и смърт.

Повече за комбинирането на лекарства с алкохол можете да прочетете тук.

•    Шофирането, работата с машини и извършването на други опасни дейности под влияние на сънотворни и транквиланти е изключително опасно, поради което не трябва да се допуска.

•    Бензодиазепините и барбитуратите не трябва да се приемат по време на бременност или кърмене. Известно е, че голямо количество от активните им съставки преминават в плода и в майчиното мляко, което може да увреди здравето на детето.

•    Сънотворните и транквилантите могат да причинят увреждания на множество системи и органи в тялото. Тези увреждания могат да се проявят с различни честота и степен на сериозност при различните хора, поради което появата им е трудно предвидима.

Риск от свръхдоза с бензодиазепини

Свръхдозата с бензодиазепини може да възникне както при приема на твърде голямо количество медикаменти, така и при приема на по-малко количество, но в комбинация с други депресанти на централната нервна система (опиати/опиоиди, барбитурати, алкохол).

Симптомите на свръхдоза могат да бъдат:

•    сънливост;
•    атаксия (нарушена координация);
•    дизартрия (нарушение на звукопроизношението);
•    нистагъм (бързи, неволеви движения на очите);
•    арефлексия (забавени или липсващи рефлекси);
•    апнея (спиране на дишането);
•    хипотония (загуба на мускулен тонус);
•    хипотензия (ниско кръвно налягане);
•    сърдечно-респираторна депресия (потискане на сърдечната дейност и дишането);
•    кома;
•    смърт.

Риск от свръхдоза с барбитурати

Свръхдозата с барбитурати може да възникне както при приема на твърде голямо количество медикаменти, така и при приема на по-малко количество, но в комбинация с други депресанти на централната нервна система (опиати/опиоиди, бензодиазепини, алкохол).

Симптомите на свръхдоза могат да бъдат:

•    сънливост;
•    атаксия (нарушена координация);
•    дизартрия (нарушение на звукопроизношението);
•    нистагъм (бързи, неволеви движения на очите);
•    арефлексия (забавени или липсващи рефлекси);
•    апнея (спиране на дишането);
•    хипотония (загуба на мускулен тонус);
•    хипотензия (ниско кръвно налягане);
•    задълбочаваща се олигурия (намаляване на отделянето на урина от бъбреците);
•    дихателна депресия (потискане/спиране на дишането);
•    конвулсии;
•    кома;
•    смърт.