Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Водят ли до пристрастяване?

Употребата на халюциногени може да доведе до развитие на толеранс, но той изчезва бързо след прекратяването на употребата. Не се изпитват и физически симптоми на абстиненция след прекъсване на хронична употреба. Вероятността човек да развие зависимост към магически гъби не е висока.