телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е DXM?

DXM (dextromethorphan hydrobromide) е синтетично производно на опиатите, което е легално достъпно с или без рецепта в аптеките. Най-често DXM се открива в лекарствата за потискане на кашлица, особено в онези с „DM“ или „Тuss” в имената. Те почти винаги се приемат орално, въпреки, че чистата DXM пудра се смърка.

Ефектът от DXM основно спада към категорията на дисоциативните вещества, заедно с кетамина, РСР и  диазотния оксид („райски газ“).